Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Την υψηλότερη βαθμολογία πέτυχε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής

Στην πρώτη θέση του προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων της πρόσκλησης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας …

Continue reading