Σαμοθράκη: Επιστολή του ΙΣΕ προς τον Διοικητή 4ης ΥΠΕ για τα υγειονομικά προβλήματα του νησιού

Μετά από πολλά χρόνια απόκτησε η Σαμοθράκη παιδίατρο, κάτι που είχε κριθεί επιτακτική ανάγκη για την υγεία όλων των παιδιών του νησιού.

Παρόλα αυτά το νησί συνεχίζει να έχει σοβαρή έλλειψη ιατρικού προσωπικού εδώ και πολύ καιρό. Η ανάγκη για κάλυψη των ιατρικών θέσεων είναι επιτακτική, καθώς οι πέντε θέσεις από τις έξι είναι κενές, χωρίς γιατρούς. Ακολουθεί επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου προς τον Διοικητή 4ης ΥΠΕ που καταγράφονται για ακόμη μία φορά τα υγειονομικά προβλήματα του νησιού.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Κύριε Διοικητά, Με την πρόσφατη παραίτηση της Επιμελήτριας Β, υπηρετούσας στο Κ.Υ. Σαμοθράκης σε θέση Αγροτικού Ιατρού, επιτείνεται το ήδη υπάρχον, σοβαρό και χρονίζον πρόβλημα της ελλιπούς ιατρικής στελέχωσης και των άλλων υγειονομικών προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης και του νησιού γενικότερα.

Επανερχόμαστε λοιπόν και σας υπενθυμίζουμε το υπ ́αριθμ. 2148/25.11.2019 έγγραφο – πρότασή μας προς τον Υπουργό Υγείας, με κοινοποίηση και σε εσάς, το οποίο έως σήμερα παραμένει αναπάντητο: «Σε Κέντρα Υγείας νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων (ή/και χαρακτηρισμένα ως Άγονα Α’ κατηγορίας), οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για κάλυψη μιας από τις προκηρυσσόμενες κενές οργανικές θέσεις, δεν είναι απαραίτητο να παραιτηθούν από την θέση την οποία ήδη κατέχουν σε Αγροτικό ιατρείο, άλλο ΚΥ ή νοσοκομείο, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους».

Η νομοθετική αυτή αλλαγή, θα βοηθήσει στην ιατρική στελέχωση του ΚΥ Σαμοθράκης, καθώς ήδη υπάρχουν συνάδελφοι, υπηρετούντες είτε σε θέση Αγροτικού Ιατρού, όπως η πολύ πρόσφατα παραιτηθείσα συνάδελφος, είτε αποσπασμένοι, οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε μία από τις κενές οργανικές θέσεις του ΚΥΣ.

Η κάλυψη των θέσεων στις οποίες βρίσκονται οι συνάδελφοι, είναι ευκολότερη, καθώς για κάποιες από τις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετηθούν και ιατροί υπόχρεοι στην υπηρεσία υπαίθρου. Έτσι, αφενός θα καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις του ΚΥΣ, σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα και αφετέρου θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων ιατρών στο νησί, όπως αναλυτικά σας περιγράψαμε. Την πρόταση αυτή του ΙΣΕ στηρίζει και ο Δήμος Σαμοθράκης. Υπενθυμίζουμε ότι επί 6 (έξη) συνολικά οργανικών θέσεων του ΚΥ Σαμοθράκης, μόνο η μία είναι καλυμμένη!

Επιπρόσθετα, και μετά την πρόσφατη μετάβαση του Δ. Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου στη Σαμοθράκη, την επίσκεψη στην Καμαριώτισσα και στη Χώρα, όπου λειτουργεί διαμοιρασμένο (μετά τη γνωστή θεομηνία) το ΚΥ Σαμοθράκης, και τη συνάντησή μας με τη Δημοτική Αρχή και τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, εκφράστηκε η επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της στελέχωσης του Κ.Υ. κυρίως με ιατρικό προσωπικό. Είναι επιτακτικό να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του ΚΥΣ, με προτεραιότητα στις θέσεις των ιατρών Γενικής Ιατρικής, Παιδίατρου και Χειρουργού. Η εντός των ημερών τοποθέτηση Παιδιάτρου με ΔΠΥ, δίνει μία προσωρινή λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης Παιδιάτρου για πάρα πολλά χρόνια, ενώ η πιθανή κάλυψη και της οργανικής θέσης μέσω της εν εξελίξει προκήρυξης, θα λύσει οριστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επιπλέον, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του ΚΥΣ ώστε να συμπεριλάβει και έναν Καρδιολόγο οπωσδήποτε ( σύμφωνα με τον οργανισμό του Κ. Υ. Σαμοθράκης, υπ’αριθμ. 815/21.05.1999, δεν προβλέπεται θέση Καρδιολόγου), ενώ η πρόβλεψη για δύο ακόμη ιατρούς, έναν Ακτινολόγο – Ακτινοδιαγνώστη και έναν Μικροβιολόγο, όπως υπάρχουν σε πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας αλλά και της 4ης ΥΠΕ, θα ενισχύσει έτι περαιτέρω την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο νησί και την αποφυγή μετακίνησης προς την Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι προβληματική και ιδιαίτερα δυσχερής τους χειμερινούς μήνες. Η ενίσχυση του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, τόσο με εξοπλισμό για τη διενέργεια περισσότερων εξετάσεων όσο και με την αδιάλειπτη παροχή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, είναι επιβεβλημένη και δεν χρήζει περαιτέρω επιχειρηματολογίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η αγωνία μας για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα του νησιού είναι και δική σας και προσβλέπουμε στην συνεργασία και στην αρωγή σας. Σας καλούμε να επισκεφθούμε από κοινού το νησί, για να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι την αναγκαιότητα επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων μέσα από τις προτάσεις που σας καταθέσαμε.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 7/10/2020}