Πράσινο φως για τον τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό μέτρο στήριξης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό μέτρο στήριξης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως σημειώνεται από την Κομισιόν, το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. «Ο νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και τις υποδομές φυσικού αερίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η βελτίωση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), κυρίως από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία Gastrade. 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.paratiritis-news.gr, 21/6/2021}