Έρχονται τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει για τους ανέργους ΟΑΕΔ

Έρχονται τα e-ΚPA και η νέα πλατφόρμα skills.gov.gr: Πώς αλλάζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που ενεργοποιεί η ΔΥΠΑ την καθημερινότητα των ανέργων

Η πλατφόρμα skills.gov.gr διασφαλίζει στον άνεργο τις δεξιότητες τους ενώ το e-KPA τον απαλλάσσει από τις επισκέψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης.

Αναλυτικότερα τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων: Στο πλαίσιο του ΤΑΑ έχουν προβλεφθεί νέα καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες όπως το Matching Tool, το skills.gov.gr, το νέο ΟΠΣ3 ΔΥΠΑ, το VET OPS, καθώς και άλλα που έχουν στόχο την αλλαγή της εικόνας της ΔΥΠΑ και την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
  • Υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων: Η ΔΥΠΑ έχει ενσωματώσει ήδη νέα ψηφιακά εργαλεία και ρηξικέλευθες πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το MyΔΥΠΑapp, το MyΔΥΠΑlive (καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο – PES Network), το Chatbot, το Support.gov.gr, μέσα από τη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (1555). Σύντομα θα υλοποιηθούν και νεότερα έργα, όπως ο Ψηφιακός Σύμβουλος και το e-KPA, πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι και η αναβάθμιση της κεντρικής ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ και η δημιουργία νέας ιστοσελίδας πλήρως συμμορφωμένης στο πρότυπο WCAG 2.1 AAA για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος, προβλέπεται η υιοθέτηση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών μέσα από προηγμένα συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR).
  • Στρατηγική στροφή στην καινοτομία: Η ΔΥΠΑ επενδύει και στην καινοτομία μέσα από Διαγωνισμούς Καινοτομίας (Be a Part of Hack, Δεκέμβριος 2021), την ενεργή συμμετοχή σε δίκτυα καινοτομίας (ΟΟΣΑ και ΥΠΕΣ) με συγκεκριμένες προτάσεις καινοτομίας, τη μεμονωμένη συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΥΠΑ σε διαγωνισμούς καινοτομίας, καθώς και με σχετικές βραβεύσεις και κυρίως με τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας έργου με αντικείμενο τη διαχείριση της καινοτομίας μέσα στη ΔΥΠΑ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 15/3/2023}