Δήμος Ορεστιάδος

Δήμος Ορεστιάδος: Υπογραφή σύμβασης για νέο ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Σήμερα, 27/12/2018 υπογράφηκε η σύμβαση για προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας …

Continue reading