Προανάρτηση κτηματολογικής βάσης για την Ξάνθη από 21/07

Όπως έγινε γνωστό από το Εθνικό Κτηματολόγιο, από 21/07/2021 έως 03/09/2021 θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, η ηλεκτρονική Προανάρτηση της κτηματολογικής βάσης στις Περιφερειακές ενότητες Δράμας και Ξάνθης

Η προανάρτηση περιλαμβάνει  το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Με χρήση των κωδικών taxisnet μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.

Εφόσον ένας πολίτης με σχετική δήλωση στις εν λόγω περιοχές, συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβεί σε άλλη ενέργεια. Εφόσον δεν συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε κατόπιν ραντεβού στα Γραφεία Κτηματογράφησης, είτε αποστέλλοντας την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με email στην ηλεκτρονική δ/νση proanartisi_501@net.geoanalysis.gr 

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν αλλά δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε τα δικαιώματα αυτά δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου

να δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές, ώστε τα δικαιώματα να συμπεριληφθούν στους

προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

Αντίστοιχα και για τις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δηλώσαν,  θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μέσω του link https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page_PersonData.aspx 

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο:

801 4000 100, 231 6005 400 (Τηλεφωνικό κέντρο ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 8.00-16.00) και στην ιστοσελίδα https://www.kthma.gr/ 

Συχνές ερωτήσεις: contact@kthma.gr (το email διατίθεται αποκλειστικά για πληροφορίες)

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 21/7/2021}