Φυσικής Ιστορίας-Παρανέστι – Θράκη

Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσετε την χλωρίδα και την πανίδα της Ροδόπης. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους παρατηρώντας τα εκθέματα και τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις θα να σχηματίσετε μια συνολική εικόνα για τους βιότοπους της περιοχής του Νέστου και της οροσειράς της Ροδόπης. Τηλ. 25240 21010.