Λαογραφικό-Ιστορικό Σουφλίου – Θράκη

Στεγάζεται στο αρχοντικό Μπρίκα, του 1890. Εκτός από κατοικία του ιδιοκτήτη, χρησίμευε για εκτροφή μεταξοσκωλήκων, αποθήκη ξηρών κουκουλιών και παραγωγή μεταξόσπορου. Εκτίθενται αγροτικά εργαλεία, σπιτικά έπιπλα και σκεύη, κοσμήματα και στολές. Βρίσκεται στην πλατεία Μεσσοχωρίου.