Εκκλησιαστικό Αλεξανδρούπολης – Θράκη

Ιδρύθηκε το 1976. Αρχικά στεγάστηκε σε δυο αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου, ενώ από το 1982 λειτουργεί και στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1909 στη Λεονταρίδειο Σχολή, στην πλατεία Μητροπόλεως. Στην πλούσια συλλογή του περιλαμβάνονται πολλά κειμήλια θρησκευτικής λατρείας, εικόνες, ιερά σκεύη, άμφια, ξυλόγλυπτα, τα οποία χρονολογούνται από τον 16ο-20ο αι.. Σημαντικό τμήμα αποτελούν προσφυγικά κειμήλια από την Αίνο, που έφεραν μαζί τους οι κάτοικοι κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922. Θα εντυπωσιαστείτε από τις φορητές εικόνες, οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής και χρονολογούνται στον 18ο και τον 17ο αι. Το υλικό του μουσείου μοιράζεται σε οκτώ ενότητες, όσες και οι αίθουσες του.

Τηλ. 25510 82282.