Μεσημβρία-Ζώνη – Θράκη

Είναι μια από τις έξι πόλεις της Σαμοθρακικής Περαίας, τις οποίες έκτισαν Σαμοθρακίτες στη Θράκη ακριβώς απέναντι από το νησί τους. Οι άλλες πέντε ήταν οι Σάλη, Ζώνη, Δρυς, Τέμπυρα, Χαράκωμα (ο Ηρόδοτος τις αναφέρει ως «Σαμοθρηικά τείχεα»). Η αρχαία πόλη που ανασκάφηκε αρχικά φάνηκε να είναι η Μεσημβρία, όμως νεότερα στοιχεία υποστηρίζουν ότι είναι η Ζώνη. Η πόλη ήταν ακμαία και πλούσια με ωραία σπίτια και δρόμους και γερά τείχη. Οι Σαμοθρακίτες οικιστές αρχικά τροφοδοτούσαν το νησί με αγροτικά προϊόντα μετά όμως πλούτισαν ως έμποροι και αγρότες. Μερικά πολύ ωραία σπίτια ανασκάφηκαν στα βόρεια της πόλης, από τα οποία ξεχωρίζει η οικία το δάπεδο της οποίας στηριζόταν σε ανάποδα στημένους οξυπύθμενους αμφορείς για να μην περνάει μέσα στο σπίτι η υγρασία. Ενα πραγματικά σπάνιο αξιοθέατο!