Μαξιμιανούπολη-Κομοτηνή – Θράκη

Ιδρύθηκε τον 4ο αι. από τον αυτοκράτορα Γαλέριο Μαξιμιανό και υπήρξε κέντρο της περιοχής ως το τέλος της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Τον 9ο αι. η Μαξιμιανούπολη απέκτησε και πάλι αίγλη -ως Μοσυνούπολη πλέον. Η τότε πλούσια πόλη φιλοξενούσε βυζαντινούς αξιωματούχους και αυτοκράτορες, αφού ήταν μεγάλος σταθμός της Εγνατίας στο δρόμο προς τη Βαλκανική. Η καταστροφή της έγινε το 1297 από τον τσάρο των Βουλγάρων Καλογιάννη.

Στα 1343, όταν έφτασε στην περιοχή ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός για να στρατοπεδεύσει, η Μοσυνούπολη ήταν ήδη κατεστραμμένη. Σήμερα θα δείτε τμήματα των τειχών της μέσα στα χωράφια της γύρω περιοχής και τον περιφραγμένο χώρο με στοές και ανάγλυφα.