Δέλτα ‘Εβρου – Θράκη

Ο Έβρος δεν είναι απλά ένας ακόμα ποταμός. Εκτός του ότι αποτελεί φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία και Ελλάδα-Βουλγαρία, η πορεία του ανέκαθεν καθόριζε τις τύχες του τόπου. Οι αρχαίοι τον θεωρούσαν ως τον μεγαλύτερο ποταμό του τότε γνωστού κόσμου, παρόλο που δεν είναι παρά ο μεγαλύτερος σε μήκος στην Βαλκανική χερσόνησο. Σχεδόν 30 χιλιόμετρα πριν από τις εκβολές του, ο Έβρος ποταμός χωρίζεται στα δύο σχηματίζοντας ένα τεράστιο μακροσκελές τρίγωνο. Η δελταϊκή πεδιάδα που δημιουργείται έχει συνολική έκταση 200.000 στρ. στην ελληνική πλευρά, ενώ άλλα 70.000 στρ. στην Τουρκική αποτελούν σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Το Ελληνικό τμήμα του Δέλτα έχει ενταχθεί στη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ, στο Δίκτυο Φύση 2000 και προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο.
Μέχρι την δεκαετία του 1950 αυτός ο τόπος ήταν παρθένος και ουσιαστικά ανεξερεύνητος. Μετά άρχισαν τα έργα αποστράγγισης, υψώθηκαν αναχώματα, χαράχθηκαν χωματόδρομοι, ευθυγραμμίστηκε η κοίτη του ποταμού και αποξηράνθηκαν μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργειες. Η μεγάλη αξία του Δέλτα του Έβρου βρίσκεται στην πλούσια ορνιθοπανίδα του. Εδώ έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον 322 είδη πουλιών από τα 444 περίπου που υπάρχουν στην Ελλάδα! Είναι σπάνιο φαινόμενο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το οικοσύστημα λειτουργεί ως βιότοπος για φώλιασμα, ως καταφύγιο για μεγάλους πληθυσμούς υδρόβιων πουλιών από τις βόρειες περιοχές της κεντροανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ως ζωτικός χώρος συγκέντρωσης και ανάπαυσης μεγάλου αριθμού μεταναστευτικών πουλιών. Αντίστοιχα, στην περιοχή του Έβρου έχουν παρατηρηθεί 46 είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών. Δύο είναι οι μεγάλες λιμνοθάλασσες –τα πολυτιμότερα υγροτοπικά συστήματα- στο Δέλτα: Η Δράνα (ή λίμνη του Δράκοντος) με έκταση 6.000 στρ. και τα Παλούκια (ή Καζικλί) με έκταση 2.800 στρ.

Info

*Σε πολλά σημεία του Δέλτα το υψόμετρο είναι λίγο πιο χαμηλό από αυτό της θάλασσας. Μεγάλες εκτάσεις στο Δέλτα καλλιεργούνται, αν και κάποιες έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της υφαλμύρηνσης των εδαφών. Τα βασικά προϊόντα είναι βαμβάκι, σιτάρι, τεύτλα και καλαμπόκι.

* Η επίσκεψη στην περιοχή του Δέλτα επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιοχές και μπορείτε να ενημερωθείτε για το θέμα από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Το Ανατολικό τμήμα του Δέλτα Έβρου είναι επιτηρούμενη από τον στρατό περιοχή.

Επάνω φωτο: Νανόκυκνοι/Αρχείο Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε. -S.Mills. Δεξιά φωτο: Κανάλι στο Δέλτα του ‘Εβρου/Αρχείο Φ.Δ.Ε.Π.Δ.Ε. -Π.Ιωαννίδης