Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά

Σε όλη τη Θράκη με στόχο την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

Με τραγούδια, παιχνίδια και χαμόγελα ολοκληρώθηκαν οι φετινές δράσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής-εγκατάλειψης των μαθητών Ρομά στην περιοχή της Θράκης, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην ΠΑΜΘ».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από τον Ιούνιο του 2020 και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Μάιο του 2023. Στην υλοποίηση του έργου μετέχουν ελληνικά ΑΕΙ, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με την επιστημονική καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Ευθύμιου Λαμπρίδη.

Στόχοι των δράσεων

Βασικός σκοπός του είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής – εγκατάλειψης από παιδιά και εφήβους Ρομά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέσα από στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τακτικής φοίτησης των ωφελούμενων μαθητών Ρομά. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γονέων σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται δράσεις που αφορούν: Στη μαθησιακή υποστήριξη των ωφελούμενων μαθητών Ρομά. Σε εμψυχωτικές δράσεις που υποστηρίζουν την ψυχαγωγία των μαθητών και την ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, πέραν της τυπικής εκπαίδευσης. Στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών των ωφελούμενων Ρομά μαθητών. Στην επιμόρφωση και ενίσχυση των συνεργατών του έργου σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και παρέμβασης σε ομάδες πληθυσμού με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Περιοχές

Πεδίο υλοποίησης του έργου είναι οικισμοί Ρομά της περιφέρειας ΠΑΜΘ, στους οποίους καταγράφεται υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και ειδικότερα το Δροσερό του ∆ήμου Ξάνθης, το Αλάν Κουγιού και Ανάχωμα του Δήμου Κομοτηνής και η περιοχή Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης των δράσεων του έργου, συμμετείχαν σε αυτές κατά προσέγγιση 105 μαθητές και μαθήτριες από την Κομοτηνή, 130 από την Ξάνθη και 70 από την Αλεξανδρούπολη.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 7/7/2021}