Η χορωδία της Μητρόπολης Διδυμοτείχου ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος γιόρτασε τα Ονομαστηρία του με μηνύματα προς τους Ρώσους

Στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ταξίδεψε η χορωδία της Μητρόπολης Διδυμότειχο επ’ αφορμής της ονομαστικής εορτής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος γιόρτασε την ονομαστική του εορτή για 28η φορά από τον Πατριαρχικό θρόνο και η Χορωδία της Ι.Μ. Διδυμοτείχου μαζί με την ορχήστρα «Χρήστου Κουρούδη» εκτέλεσαν ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια της Θράκης και της Μικρασίας.

Πατριαρχικά μηνύματα κόντρα «στον παγερό αέρα που πνέει από τη Στέπα»

Στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα σε άλλους που ταξίδεψαν εκεί για να ευχηθούν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος. Σημειώνεται ότι η Εκκλησία της Ουκρανία έλαβε πρόσφατα το «Αυτοκέφαλο» κάτι που είχε προκάλεσει την αντίδραση του Πατριαρχείου Μόσχας και το «πάγωμα» των σχέσεων του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η κατάσταση αυτή, σχολιάστηκε, από τον κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος στο λόγο του μετά το πέρας του Εσπερινού την παραμονή της εορτής του, είπε απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Κιέβου:

«[…] Επ’ εσχάτων, Υμείς και ημείς ευρισκόμεθα εις το επίκεντρον διεργασιών, αποφάσεων, αλλαγών, νέας διαρθρώσεως των Ορθοδόξων πραγμάτων, αλλά και αμφισβητήσεων, επιθέσεων, συκοφαντιών, μεγάλων διαστρεβλώσεων της αληθείας και της πραγματικότητος. Ημείς απαντώμεν: «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς». «Ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου», δι’ αυτό μη ανησυχήτε, Μακαριώτατε αδελφέ. «Ψεύδους ουδέν ασθενέστερον και αληθείας ουδέν ισχυρότερον», όπως θα έλεγε και εν προκειμένω ο την γλώτταν Χρυσορρήμων. Η αλήθεια διά την Ουκρανίαν, διά την Εκκλησίαν της, διά τα περί αυτήν γενόμενα, θα διαλάμψη και θα κατισχύση. Εις τους αγνωμόνως συκοφαντούντας Υμάς και ημάς απαντά έτερος προκάτοχος ημών, ο Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων: «Ούτοι δήμους, ημείς αγγέλους· ούτοι θράσος, πίστιν ημείς· ούτοι το απειλείν, ημείς το προσεύχεσθαι· ούτοι χρυσόν και άργυρον, ημείς λόγον κεκαθαρμένον». Το λοιπόν, «μη ταρασσέσθω υμών η καρδία, μηδέ δειλιάτω».

Ελάβετε την αυτοκεφαλίαν και την ελευθερίαν της εσωτερικής αυτοδιοικήσεως από την Μητέρα σας Εκκλησίαν, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον, κατά τον Καθηγητήν Φειδάν, είναι ο διαχρονικός εγγυητής της κανονικής τάξεως εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και κατά τον Καθηγητήν Ταρνανίδην, ο συνεχιστής, εκφραστής και διερμηνεύς της ακραιφνούς Ορθοδόξου παραδόσεως. Επομένως, γνωρίζετε τι εζητήσετε εντεύθεν, τι επιθυμούσατε επί αιώνας, και γνωρίζει η Εκκλησία αύτη η πρωτόθρονος και πρωτεύθυνος τι σας έδωκε και διατί σας το έδωκεν: αυτό που ήτο δικαίωμά σας να αποκτήσετε και δικαίωμά της, και δη αποκλειστικόν, να σας το χορηγήση—όπως το εζήτησαν και το έλαβον παρ’ αυτής και όλοι οι σήμερον διυλίζοντες τον κώνωπα και κινούντες την πτέρναν κατά του ευεργέτου.

Μακαριώτατε, Σας ευχαριστούμεν διά την προσέλευσιν και την συμμετοχήν Σας εις την χαράν μας και Σας συγχαίρομεν διά την σταθερότητα και την ευγνωμοσύνην Σας προς την ευεργέτιδά σας Μητέρα Εκκλησίαν, εξ ης και το βάπτισμα ελάβετέ ποτέ […]».

Στην αντιφώνησή του, ο κος Επιφάνιος, είπε μεταξύ άλλων:

“Ήλθα με τους συνεργούς μου εν Κυρίω, για να Σας πούμε από κοντά τα «χρόνια πολλά», για να δούμε το φωτεινό Σας πρόσωπο, για να πάρουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του αγώνα μέσα στην Εκκλησία. Ήλθαμε στη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη ώστε να αναβαπτισθούμε στην κοινή προσευχή με τον Πρώτο της Ορθοδοξίας, τον ευεργέτη του Ουκρανικού λαού, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος εορτάζει από απόψε τη μνήμη του προστάτου Του αγίου Βαρθολομαίου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εσείς δηλαδή, έχετε αποστολικό ζήλο στα χρόνια της Ποιμαντορίας Σας. Έχετε σθένος ψυχικό, αγωνίζεσθε για τα δίκαια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και αυτός ο ζήλος είναι υπόδειγμα και υπογραμμός για όλους εμάς τους νεωτέρους μέσα στην Εκκλησία”

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος επίσης καλωσορίσθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά έλαβε και ξεχωριστό χαιρετισμό από τον Μητροπολίτη Κιέβου και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα:

“Μακαριώτατε, με μεγάλη χαρά έμαθα ότι θα είσαστε απόψε εδώ και προσδοκούσα να βρεθώ και εγώ απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσω και το δικό σας σεβάσμιο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ποιμενάρχου των Αθηνών, τον Ιεράρχη  ο οποίος αγαπά και σέβεται τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίος είναι στυλοβάτης των δικαίων Του. Στο πρόσωπό Σας χαιρετίζω και όλη την Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και αναμένω την τιμή και χαρά της συλλειτουργίας μας στο μέλλον”.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 12/6/2019}