«Γνωρίζετε την Eldorado Gold;» – Τηλεφωνική έρευνα ρωτά τους Αλεξανδρουπολίτες

Κλήσεις από εταιρία δημοσκοπήσεων δέχονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα πολλοί Αλεξανδρουπολίτες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έρευνα που αφορά το γίγνεσθαι της πόλης

Σύμφωνα με άτομο που συμμετείχε στην έρευνα και μίλησε στο «R», ο ερωτών ήταν άνδρας και η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται μόνο με το μικρό όνομα του ερωτώμενου, την ηλικία του και την οικογενειακή του κατάσταση.

Παρά τις ερωτήσεις του ατόμου, ο εκπρόσωπος της εταιρίας δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της εταιρίας που εκπροσωπούσε, ενώ οι ερωτήσεις κάλυψαν μία σειρά από θέματα όπως: τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη (υπό το πρίσμα του ερωτώμενου), την άποψη του ερωτώμενου για το μεταναστευτικό ζήτημα, την ανεργία και την θέση του ερωτώμενου για το έργο χρυσού στην περιοχή. Ο ερωτών μάλιστα έθεσε και το ερώτημα αν «γνωρίζει την Eldorado Gold» ο ερωτώμενος και αν είναι υπέρ ή κατά της εξόρυξης χρυσού.

Επίσης, ο ερωτώμενος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτημα «αν και τι αυτοκίνητο οδηγεί».