Δεσμεύτηκαν για συνεργασία ΔΠΘ και Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης

Σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον Δικηγορικό Σύλλογο και κατ' επέκταση με την τοπική κοινωνία

Την Δευτέρα  8 Οκτωβρίου 2018  πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με τον πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, τον αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φώτιο Μάρη, την αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ζωή Γαβριηλίδου, την αντιπρύτανη Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης Μαρία Μιχαλοπούλου, τον αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων Ραφαήλ Σανδαλτσόπουλο και τον Ιωάννη Μπέκα, αναπληρωτή καθηγητή, νομικό σύμβουλο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνάντησης επικράτησε εγκάρδιο κλίμα και μέσα από την εκτενή συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων διαπιστώθηκε η διάθεση συνεργασίας των δύο φορέων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου.

Διαπιστώθηκε κοινή βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας μέσω επιστημονικών ημερίδων, εκδηλώσεων και δράσεων και συμφωνήθηκε η   διεύρυνση της συνεργασίας σε μια σειρά ζητημάτων με στόχο την περαιτέρω σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης και κατ΄ επέκταση με την τοπική κοινωνία.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, 10/10/2018}