Στάση εργασίας σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού Ροδόπης

Για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σταθμό διοδίων Μέστης

Η εκτελεστική επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Ροδόπης, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ., αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Ροδόπης την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018, από τη 13.00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σταθμό διοδίων Μέστης, στη 13.30, για τη συνέχιση της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα διόδια Μέστης, Ιάσμου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, 17/12/2018}