Μόνο 4 οικογενειακοί γιατροί στη Ροδόπη!

Πρέπει να καλύψουν τους περίπου 100 χιλιάδες κατοίκους της…

Ένδεια οικογενειακών γιατρών παρατηρείται στη Ροδόπη, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, μιας και οι οικογενειακοί γιατροί που έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μετά την 1 Αυγούστου, είναι μόλις 4.

Σε αυτούς θα πρέπει να συνυπολογιστούν βέβαια και οι γιατροί των ΤΟΜΥ, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος των ασθενών, αν υπολογιστεί όμως πως σε κάθε ένα από αυτούς τους γιατρούς αναλογούν περίπου 1500 επισκέψεις ασθενών μέσα σε ένα μήνα, τότε είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού ουσιαστικά δεν καλύπτεται.

Να υπενθυμίσουμε πως ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), οι ασθενείς αντιστοιχίζονται σε ένα ιατρό, ενώ για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Όμως αν κάποιος από τη Ροδόπη προσπαθήσει να μπει στην εφαρμογή μέσω του διαδικτύου, θα δει ότι υπάρχουν μόνο 4 ιατροί διαθέσιμοι, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε κάποιους από τους γιατρούς που υπηρετούν στα ΤΟΜΥ.

Να σημειωθεί ότι από το τέλος του Ιουλίου έχουν καταγγελθεί οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους περίπου 1.950 γιατρούς -παθολόγους, γενικούς γιατρούς, παιδιάτρους- που μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν τους ασφαλισμένους και τέθηκαν σε ισχύ οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ μόνο με τους οικογενειακούς γιατρούς, ο αριθμός των οποίων όμως σε όλη την Ελλάδα είναι δυστυχώς πολύ χαμηλός.

Τι να κάνετε για τον οικογενειακό γιατρό

Τα στοιχεία των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΗΔΙΚΑ και από εκεί μπορούν οι ασφαλισμένοι με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ να επιλέξουν τον οικογενειακό ιατρό, που επιθυμούν καθώς και να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ήσε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  • -Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
  • -Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
  • -Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
  • -Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • -Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

  • -Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
  • -Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

-Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.

-Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.

Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη, 24/8/2018}