Εγκύκλιος 216η Πρωτοχρονιά 2019

1 Ιανουαρίου 2019 , 10:00

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἀνέτειλε ὁ καινούριος χρόνος τό 2019. Τόν ὑποδεχτήκαμε μέ ἐλπίδες καί ὄνειρα. Γι’ αὐτό στέλνουμε καί παίρνουμε εὐχές, ἐπισκεπτόμαστε συγγενεῖς καί φίλους, διοργανώνουμε ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.

Ἀπό τό νέο χρόνο ζητοῦμε κάτι νά ἀλλάξει στή ζωή μας πρός τό καλύτερο.

Ὡς Χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι ἡ πραγματική ἀλλαγή στά πράγματα τοῦ κόσμου δέν γίνεται χωρίς Χριστό.

Ἦρθε στόν κόσμο καί ἄλλαξε τό χθές, τό σήμερα, τό αὔριο, ὁ Χριστός.

Τό χθές ὅσο ἐπαχθές καί ἄν εἶναι ὁ Χριστός τό ἀλλάζει, ὅσο ἁμαρτωλό καί ἄν ἔχει γίνει τό μεταμορφώνει.

Τό σήμερα, ὅσο δύσκολο καί βασανιστικό καί ἄν ἔχει καταντήσει τό μεταβάλλει σέ ἀγῶνα ὡραῖο καί ζυγό χρηστό.

Τό αὔριο, ὅσο μουντό ὀρίζοντα καί νά ἔχει τό κάνει ἐλπίδα.

Ὁ Χριστός ἐπέφερε τήν μεγάλη ἀλλαγή. Ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τήν ἁμαρτία στήν λύτρωση, ἀπό τήν μιζέρια στήν χαρά, ἀπό τήν διαίρεση στήν ἑνότητα, ἀπό τήν ταραχή στήν γαλήνη, ἀπό τήν ἀδικία στήν δικαιοσύνη, ἀπό τήν ἀπάτη στήν ἀγάπη, ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή.

Ἀλλαγή λοιπόν ὁ Χριστός ἀδελφοί.

Ἀλλαγή γιά τόν ἑαυτό Του, ἀφού ὁ ἴδιος ἄλλαξε μορφή προκειμένου νά ἔρθει κοντά μας.

«Ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλιππισίους ἐπιστολήν του.

Ἀλλαγή γιά μας. Ἡ πρώτη ἀλλαγή μας ἔγινε μέ δική μας πρωτοβουλία. Εἶναι ἡ πτώση μας, πρόκειται γιά κατιοῦσα ἀλλαγή, ἀπό τήν ζωή στόν θάνατο. Ἡ δεύτερη ἀλλαγή ἔγινε μέ δική Του πρωτοβουλία, τήν Ἐνανθρώπησή Του. Εἶναι ἡ ἀνάπλαση καί ἀνάσταση τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου.

Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου γιά τούς Χριστιανούς δέν εἶναι συμβολική. Δέν ὑπάρχει κάποιος γερασμένος χρόνος πού παραδίδει τήν σκυτάλη τῆς ζωῆς στόν νέο. Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου εἶναι πραγματική.

Ἀπό τήν στιγμή πού τό ἄχρονο μπαίνει στόν χρόνο, μέ τό χρόνο κερδίζεται τό ἄχρονο. Ἀπό τήν στιγμή πού ὁ ἄχρονος Θεός μπαίνει στόν χρόνο μέ τήν ἐνανθρώπηση Του, ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή ὁ ἄνθρωπος τοῦ χρόνου κατακτᾶ τήν αἰωνιότητα.

Ἡ δική Του χρονικότητα σημαίνει τήν δική μας αἰωνιότητα.

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ στόν νέο χρόνο νά διορθώσουμε τήν πορεία πλεύσεως. «Νά ἀνοίξουμε κουπί καί νά τραβήξουμε γιά τά πέλαγα ταξιδευτές. Νά γίνουμε ὁδοιπόροι φλογεροί στό δύσκολο ἀνέβασμα γιά τίς ψηλές κορυφές», ὅπως λέει ὁ ποιητής.

Ὁ Θεός μᾶς χάρισε μιά ἀκόμη καινούρια χρονιά γιά νά μεταμορφωθοῦμε «ἀπό δόξης εἰς δόξαν» μέ τόν ἀνακαινισμό τοῦ νοῦ καί τήν ἀπόκτηση ἁγίων φρονημάτων κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Νά φυλάξουμε τήν πίστη μας, τήν ἑνότητα, νά καλλιεργήσουμε τήν ἔμπρακτη ἀγάπη στόν συνάνθρωπο, νά ὑπερασπισθούμε τήν ἱστορία μας, τόν πολιτισμό μας, τήν παράδοσή μας.  Δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά ἐκχωρεῖ τίποτα, ὅσα οἱ προγονοί μᾶς κληροδότησαν μέ τό αἷμα τους.

Γιά ἐμᾶς τούς Ξανθιῶτες τό νέο ἔτος 2019 ἀποτελεῖ ἕνα ὁρόσημο στήν σύγχρονη ἱστορία τῆς Ξάνθης, ἀφού σηματοδοτεῖ τήν συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἐλεύθερου βίου.

Ἡ σκλαβιά στήν βόρειο Ἑλλάδα κράτησε ἑξακόσια περίπου χρόνια. Βαρύς ὁ φόρος τοῦ αἵματος, ἐξανδραποδισμοί, λεηλασίες, αἰχμαλωσίες, μαρτύρια, βασανισμοί δέν κατάφεραν νά κάμψουν τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ.

Χρειάζεται ἀδελφοί σήμερα νά ἀποκτήσουμε ἀντισώματα γιά νά ἀντισταθοῦμε στήν ἰσοπέδωση πού θέλουν νά ἐπιβάλουν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς.

Ἄς ἔχουμε ὅμως ὑπ’ ὄψιν τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. «Ἑαυτόν μή ἀδικοῦντα οὐδείς παραβλάψαι δυνήσεται». Κανένας δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει ἐάν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν ἀδικοῦμε τόν ἑαυτό μας.

Εὕχομαι, καλή εὐλογημένη καί εἰρηνική χρονιά.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο Μητροπολίτης, o Ξάνθης και Περιθεωρίου, Παντελεήμων

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr, 1/1/2019}