Προσλήψεις Εθνοφυλάκων

Θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019, 746 προσλήψεις Εθνοφυλάκων για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς

Στον καθορισμό του αριθμού από προσλήψεις Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2019 και της ημερήσιας αποζημίωσης αυτών προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα προσληφθεί καθορίζεται στους επτακόσιους σαράντα έξι (746).

Επίσης καθορίστηκε και το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής των, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1295/1982 (Α΄ 126), στα δέκα πέντε (15) ευρώ.

Από τις προσλήψεις Εθνοφυλάκων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ ύψους 4.100.000 ευρώ περίπου, για το έτος 2019.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Γιώργου Αντωνόπουλου, 9/1/2019}