Οι προκλήσεις των επιχειρήσεων στην ΑΜΘ

Παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη για τη συνεργασία και την ανάπτυξη- Support for Cooperation and Development»

Τα προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική οικονομία αλλά και την παγκόσμια είναι αρκετά, με τον αντίκτυπό τους να γίνεται εμφανής σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και κατ’ επέκταση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 24 Απριλίου στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, αποτυπώνοντας στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιχειρήσεις της περιοχής κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2022, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

Με μεγάλη συμμετοχή τα σεμινάρια του ΔΠΘ για νεοφυείς επιχειρήσεις

Η ομιλήτρια του εργαστηρίου, πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στη Διαχείριση Καινοτομίας & Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, δρ. Παρασκευή Γκιούρκα αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισαν τα σεμινάρια Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις που διοργάνωσε το ΔΠΘ. «Το Πανεπιστήμιο διοργάνωσε μία μεγάλη καμπάνια μέσω κοινωνικών δικτύων με 948 εγγραφές συνολικά σε 15 διαδικτυακές σεμιναριακές ώρες», επεσήμανε.

Από την αγροδιατροφή… στην κλωστοϋφαντουργία

Το έργο «Υποστήριξη για τη συνεργασία και την ανάπτυξη- Support for Cooperation and Development» ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, τον Απρίλιου 2021, και ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου 2023. Σκοπός του έργου ήταν η παροχή πληροφοριών και εκπαιδεύσεων σε επιχειρηματίες για να αυξήσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές προκλήσεις. Στους τομείς που δόθηκε προτεραιότητα ήταν η αγροδιατροφική βιομηχανία, η διαχείριση απορριμμάτων για ανακύκλωση ή ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, ο αειφόρος τουρισμός, η υγεία, υλικά – τεχνολογία και η κλωστοϋφαντουργία. Το έργο απευθύνθηκε σε υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups).

Τα αποτελέσματα του έργου SCD

Tα κύρια αποτελέσματα του έργου αφορούσαν τη διαδικτυακή πλατφόρμα ως εργαλείο στήριξης επιχειρηματιών της διασυνοριακής περιοχής, την έρευνα, ανάπτυξη και δημοσίευση στον τύπο 7 συνεντεύξεων (με μαγνητοσκοπημένο υλικό) και 7 άρθρων που αναδεικνύουν καλές επιχειρηματικές πρακτικές αλλά και προκλήσεις. Παρουσιάστηκαν μελέτες όπως η μελέτη αποτύπωσης επιχειρηματικών προκλήσεων και η μελέτη αποτύπωσης εργαλείων, τεχνολογιών και στρατηγικών για την μείωση του κόστους ενέργειας. Βασικός τομέας του έργου ήταν επίσης η έρευνα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης 15 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xronos.gr/, 26/4/2023}