Πανελλαδική πρωτιά για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Για την Διεθνή Κινητικότητα του Προγράμματος Erasmus+ του ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά αποτελέσματα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την Διεθνή Κινητικότητα του Προγράμματος Erasmus+ του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατατάχθηκε πρώτο μεταξύ όλων των ελληνικών ιδρυμάτων στην απορρόφηση κονδυλίων.

Από το 1996 το Δ.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής και προέλευσης για εκατοντάδες εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και διδάσκοντες τόσο του Δ.Π.Θ. όσο και ξένων ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus. Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 και η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Η λίστα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – 100%

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία – 99%

Γεωπονικό Πανεπιστημίου – 96%

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – 92%

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 84%

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 80%

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – 74%

Πάντειο Πανεπιστήμιο – 70%

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – 55%

Πανεπιστήμιο Πειραιά – 52%

Πανεπιστήμιο Κρήτης – 50%

ΤΕΙ Αθήνας – 48%

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 43%

Πανεπιστήμιο Πατρών – 33%

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – 26%

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης – 16%

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 15%

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, του Διονύση Βοργιά, 23/10/2018}