10 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ για τη χρηματοδότηση τοπικών επιχειρήσεων

Μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Με το ποσό των 10.000.000 ευρώ συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Χρήστου Μέτιου.

Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρακάμπτοντας τους δυσμενείς όρους δανεισμού της τραπεζικής αγοράς.

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί αφενός με τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια επιμερισμού κινδύνου, μικρά δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις, αφετέρου με την επένδυση σε Ταμεία Δανείων, Ταμεία Εγγυήσεων κτλ.

Με τη διάθεση των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ δίνει για πρώτη φορά  στις τοπικές επιχειρήσεις αυτή τη δυνατότητα ενίσχυσης, τελικοί αποδέκτες της οποίας θα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.paratiritis-news.gr/, 28/12/2017}