Ολικό «λίφτινγκ» στο Μουσείο Καραθεοδωρή στην Ορεστιάδα

«Πρόσωπο» πρόκειται να αλλάξει το Μουσείο Καραθεοδωρή στην Ορεστιάδα, το επόμενο χρονικό διάστημα

Το εν λόγω έργο αποτελεί την «κορωνίδα» των δράσεων για την Ελλάδα και τον Δήμο Ορεστιάδας, που περιλαμβάνει Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία και η Ρουμανία.

Το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίου €, και αφορά σε δράσεις πολιτιστικής ανάδειξης και παρεμβάσεις σε πολιτιστικά αξιοθέατα των συμμετεχόντων χωρών, αλλά και ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων.

Στο πρόγραμμα εκτός από δράσεις προβολής, περιλαμβάνονται και συναντήσεις των εταίρων σε 6μηνη βάση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Βασίλης Μαυρίδης, βρέθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Βουλγαρία, για την «επισφράγιση» του έργου.

Η πρόταση του Δήμου επιβραβεύθηκε από την ΕΕ εξαιτίας της αρτιότητάς της, με τη δρομολόγηση της συμμετοχής και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο Μουσείο, αλλά και προμήθεια νέου εξοπλισμού.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr, 17/12/2018}