Οι τουρίστες είδος προς εξαφάνιση, οι έμποροι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι

Τζίρος 2019 σε σύγκριση με 2018, εορταστική κίνηση και κατανάλωση τουριστών, όλα τα πορίσματα μεγάλης έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος του έτους 2019 στην περιοχή δράσης του. 

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία 146 ιδιοκτητών καταστημάτων καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής, μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 6 έως 20 Ιανουαρίου 2020. 

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο ερωτηματολόγια ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση με τρεις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους. 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΣ ΓΙΟΡΤΩΝ

Στην σύγκριση λοιπόν της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον Δεκέμβριο του 2019, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα το 46,44% κατέγραψαν χειρότερη κίνηση στα καταστήματα τους, το 37,65% δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για το 15,91 η κίνηση υπήρξε καλύτερη.

Στις επιμέρους κατηγορίες δεν προκύπτει  κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση με τις απαντήσεις να ακολουθούν το μοτίβο απαντήσεων του συνόλου. Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 14.63%, χειρότερα για το 47.56% και χωρίς μεταβολή για το 37.80%. Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 17.19%, χειρότερα για 45,31% και χωρίς μεταβολή για το 37,50%.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2019 συγκριτικά με αυτές του 2018 διαφοροποιούνται στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 23.171% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 30,49% να μην παρατηρεί καμία μεταβολή και το 46,34% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 2019

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής καθώς το 35,56% των καταστημάτων  κατέγραψαν μείωση του ετήσιου τζίρου, το 31.48% παρουσίασαν αύξηση ετήσιου τζίρου και το 32,96% των επιχειρήσεων δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 31,25% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 28,13% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 40,62% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας με το 31.71% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2019 σε σχέση με το 2018, το 37,80% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 30,49% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2019

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρηματιών τρεις  (3) στις δέκα (10) επιχειρήσεις της Κομοτηνής (34,15%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές εντός του 2019 με το μέσο ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 3,03%, ενώ έξι  (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις (65,85%) δεν έκανε καμία πώληση σε πελάτη με καταγωγή από άλλη χώρα.

Η ποσοστιαία συνεισφορά αλλοδαπών στον ετήσιο τζίρο του 2019 των επιχειρήσεων μειώθηκε στο 3,03% σε σχέση με το 5,58% του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μείγμα των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το 2019. Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Κομοτηνής  καταλαμβάνουν οι Βούλγαροι επισκέπτες με ποσοστό που ανέρχεται στο 39,29%, ενώ σε ανάλογα υψηλά ποσοστά εμφανίζονται οι Τούρκοι επισκέπτες με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μείγμα των επισκεπτών – καταναλωτών να ανέρχεται στο 32,14%. Ένας στους δέκα επισκέπτες είναι Ρουμάνος με 10,71% ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εθνικότητας στο μείγμα, ενώ μετά βίας συναντά κανείς Ρώσους (3,57%) και Γάλλους  επισκέπτες (1,79%).

Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι τα ποσοστά των Βούλγαρων και Τούρκων καταναλωτών να είναι σχεδόν ισόποσα και να καταλαμβάνουν συνολικά το 71,43% του μείγματος των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το έτος 2019.

Επισημαίνεται τέλος, από τον Εμπορικό Σύλλογο προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι η έρευνα εντοπίζει και καταγράφει μόνον τους επισκέπτες εκείνους που προβαίνουν σε κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα τριάντα διαφορετικών κλάδων της Κομοτηνής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών-μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής που συμμετέχουν σε αυτή.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 5/2/2020}