Το ODYSSEA πρεσβευτής της Θράκης

Μετά την Συνάντηση της Καβάλας, το έργο ODYSSEA παρουσιάζεται σε Παγκόσμιο Συνέδριο στο Ελσίνκι Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την Εναρκτήρια Συνάντηση του στην Καβάλα, το έργο ODYSSEA θα παρουσιαστεί στο no Συνέδριο του GEO (Group on Earth Observations Ομάδα Παρατηρήσεων της Γης) που θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι, Φινλανδία, στις 19 21 Ιουνίου.

Ο συντονιστής του έργου, αναπλ. καθηγητής κ. Γεώργιος Συλαίος από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προσκλήθηκε να συμπροεδρεύσει στη συνδιάσκεψη για την Εναρμόνιση των Παγκόσμιων Συστημάτων Παρατήρησης στους Ωκεανούς και να παρουσιάσει το έργο ODYSSEA σε ένα διεθνές εξειδικευμένο ακροατήριο. Ο κ. Συλαίος θα κληθεί να συσχετίσει το έργο ODYSSEA με αυτό των άλλων κύριων δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη , ήτοι των

  • GEO, Ομάδα Παρατήρησης της Γης,
  • EuroGOOS, Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης της Θάλασσας,
  • EOOS, Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης του Ωκεανού, και
  • την Πρωτοβουλία Γαλάζιος Πλανήτης (GEO Blue Planet initiative).

Ειδικότερα, ο κ, Συλαίος θα εξηγήσει πως το έργο ODYSSEA θα συμβάλλει στην υλοποίηση της προοπτικής της αειφόρου ανάπτυξης με ορίζοντα την προσεχή δεκαετία καθώς και στην επίτευξη του στόχου της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών παρατηρήσεων και των αξιόπιστων προβλέψεων που αφορούν στην Μεσόγειο θάλασσα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο καθηγητής Γ. Συλαίος θα αναφερθεί επίσης στις αναμενόμενες προκλήσεις που αφορούν στην παροχή πληροφοριών για τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Μεσόγειο θάλασσα, στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, στη διασύνδεση του έργου με άλλες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες καθώς και την προσέγγιση του Έργου ODYSSEA για την ένταξη περισσότερων εταίρων ειδικά από την Βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή στο δίκτυο του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο του Ελσίνκι με τίτλο «EuroGEOSS: Διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συμβολής στο GEOSS», μπορείτε να βρείτε εδώ https://ec.europa.eu/easme/en/european-geo-workshop-2017 .

Το Εργο ODYSSEA

Το έργο ODYSSEA, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από 28 εταίρους από 14 χώρες της EE και από τρίτες χώρες της Μεσογείου. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το έργο ODYSSEA, συντονίζεται από το ΔΠθ και η Εναρκτήρια Συνάντηση του έγινε στην Καβάλα, 6 8 Ιουνίου 2017 και θα έχει διάρκεια 54 μήνες, έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.

 

 

[ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, 20/06/2017]