Επιμελητήριο Έβρου: Μνημόνιο Συνεργασίας για την Υποστήριξη μαθητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2023, μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Σκοπό του μνημονίου αποτελεί η υποστήριξη του Επιμελητηρίου Έβρου προς τους μαθητές/τριες που επιθυμούν να εργασθούν ως αυτοαπασχολούμενοι/ες στην ειδικότητα τους ή να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Γενικότερα ακολούθως με το μνημόνιο συνεργασίας το Επιμελητήριο Έβρου θα συμμετέχει σε δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και θα παρέχει ειδικούς ως μέντορες για τους/τις μαθητές/τριες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Επιπλέον, θα υπάρχει πρόσβαση των μαθητών σε εξειδικευμένα εργαστήρια της δομής στήριξης επιχειρηματικότητας από διεθνώς διακεκριμένους εισηγητές.

Η συνεργασία των δύο φορέων, με εισηγητή τον Πρόεδρο κ Χριστόδουλο Τοψίδη, τέθηκε ως θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Έβρου και ψηφίστηκε ομόφωνα. Σε συνέχεια της απόφασης και σε συνεργασία με την Διευθύντρια του εσπερινού ΕΠΑΛ κα Τριανταφυλλιά Μαγειρούδη και τους συνεργάτες της, συντονίστηκαν πιλοτικές δράσεις για τη διερεύνηση αποδοτικών τρόπων υποστήριξης των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η πρώτη διερευνητική δράση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για την φύση της επιχειρηματικότητας και την αυτόαπασχόληση. Ακολούθησε δεύτερη δράση, η οποία ήταν στοχευμένη στις μορφές και ευκαιρίες υποστήριξης για τους μαθητές που επιθυμούν να επιχειρήσουν από τη Δομή στήριξης επχιειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Έβρου.

Ο Πρόεδρος Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε «Με δεδομένο ότι σήμερα διανύουμε μια εποχή όπου η γνώση είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο, η σύν-δημιουργία δράσεων με φορείς εκπαίδευσης αποτελεί θεμελιώδη αξία για το Επιμελητήριο Έβρου. Επίσης συμβάλει στην ενίσχυση του ευρύτερου σχεδίου που έχει καταρτιστεί για την αναβάθμιση της περιοχής στην Οικονομία της Γνώσης». Αναφερόμενος στην συγκεκριμένη δράση συμπλήρωσε «Πιστεύω ότι η συνεργασία με το εσπερινό ΕΠΑΛ έχει προοπτικές για αποτελέσματα. Το γεγονός ότι ονομάζονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σηματοδοτεί ότι από το σχεδιασμό τους στηρίζουν ανθρώπους που έχουν επιλέξει να αλλάξουν την ζωή τους. Έχουμε ανθρώπους αποφασισμένους και αυτό δημιουργεί ευθύνη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.

Αντίστοιχα η κα Τριανταφυλλιά Μαγειρούδη, Διευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αλεξανδρουπόλεως, δήλωσε ότι «Στο εσπερινό ΕΠΑΛ αναζητούμε εργαλεία για να στηρίξουμε πρακτικά τους μαθητές και ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έχει υψηλή σημασία» και συμπλήρωσε ότι «Η εν λόγω συνεργασία προσφέρει μια νέα δυναμική και πρακτικά οφέλη για τους μαθητές τόσο στο επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και υποστήριξη στην επαγγελματική αποκατάσταση για όσους μαθητές επιλέξουν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις»

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 28/3/2023}