Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ξάνθης για την Πρωτοχρονιά 2020

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καί πάλι σήμερα νά διαβοῦμε τό κατώφλι τοῦ νέου ἔτους τό 2020, πρός τό ὁποῖο προσβλέπουμε μέ χρηστές ἐλπίδες. Ἐλπίδες πού λαμβάνουν ὑπόσταση ἀπό τήν πίστη μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Τήν σημερινή ἡμέρα, ὅπως καί κάθε ἡμέρα πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ὀφείλουμε νά τήν ἀξιοποιοῦμε μέ σύνεση καί σεβασμό.

Ἄς ἀκούσουμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἀδελφοί, βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι ἀλλά ὡς σοφοί ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν»

Πῶς θά εἶναι ὁ νέος χρόνος; Τί θά συναντήσουμε σ’ αὐτόν; Πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε ὅσα μᾶς ἐπιφυλάσσει;

Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν τόν ἀνθρώπινο νοῦ στήν ἀρχή τοῦ κάθε χρόνου.

Γιά μᾶς πού πιστεύουμε στόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, πιστεύουμε ὅτι στά χέρια Του βρίσκεται ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας καί δέν πρέπει νά ὑπάρχει οὔτε ἄγχος, οὔτε ἀγωνία γιά τό μέλλον.

Γιά μᾶς αὐτή τήν ὥρα ὑπάρχει ἡ δέηση πρός τόν Θεό νά εὐλογήσει τή νέα χρονική περίοδο, εἰρηνική γιά ὅλο τόν κόσμο, σωτήρια, ἀναμάρτητη, δημιουργική.

Ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία ὅτι ὁ Θεός ἐρχόμενος εἰς τόν κόσμο καί προσλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση μας θά εἶναι συνοδοιπόρος στή ζωή μας. Γιά μᾶς πού πιστεύουμε στόν Χριστό, τό ἄγνωστο μέλλον δέν δημιουργεῖ ἀνησυχίες, γιατί ἐμπιστευόμεθα στήν ἀγάπη καί στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό παιδί ἐμπιστεύεται τόν πατέρα του.

Στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐμπιστευόμεθα τήν πατρίδα μας, τά παιδιά μας, τούς νέους μας, τούς ἀσθενεῖς καί ἀδυνάτους.

Στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί στό ἔλεός του ἐμπιστευόμαστε τόν κόσμο ὁλόκληρο καί τόν παρακαλοῦμε νά χαρίσει τήν εἰρήνη, νά καταπαύσει τούς πολέμους, γιά νά γίνουν κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο τά ξίφη δρεπάνια νά θερίζουν τούς καρπούς τῆς γῆς καί τά τόξα ἄροτρα νά τήν καλλιεργοῦν.

Ἄς γίνει βασικός μας στόχος καί προτεραιότητα ζωῆς γιά τή νέα χρονιά, ἡ προτροπή τῶν σοφῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἔχει ἀποτυπωθεῖ μέ ἀπλοϊκό τρόπο στά κάλαντα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς «Τοῦ χρόνου μας καλή ἀρχή καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ τήν κακίαν νά ἀρνηθῶμεν, μ’ ἀρετάς νά στολισθῶμεν»

Αὐτή τήν ἡμέρα καλούμεθα ἀδελφοί μέ εἰλικρίνεια καί ταπείνωση να κάνουμε τόν πνευματικό ἀπολογισμό μας. Νά ἐργαστοῦμε μέ φιλότιμο, μέ πίστη, μέ ὁράματα, μέ ἀξίες.

Νά ἱεραρχήσουμε μέ φρόνηση τίς προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας. Νά διδαχθοῦμε ἀπό τά λάθη μας. Νά φωτισθοῦμε καί νά ἁγιασθοῦμε ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ γιά ἕνα καλύτερο μέλλον.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἀδελφοί εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 1/1/2020}