Τα δημοσια βιβλία μπαίνουν στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Για πρώτη φορά τα βιβλία των  δημόσιων δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπαίνουν στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, τα μειονοτικά σχολεία θα παραλάβουν τα βιβλία και στο εξής θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών του ελληνόφωνου προγράμματος να τα χρησιμοποιήσουν αν κρίνουν ότι είναι καλύτερα για τους μαθητές.

Το μέτρο γίνεται δεκτό με ικανοποίηση από τους κυβερνητικούς παράγοντες της περιοχής και, ιδιαίτερα, τους μειονοτικούς και κρίνεται ως ένα θετικό βήμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα μειονοτικά σχολεία.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 13/9/2018}