Προσφορές για τον Τερματικό Σταθμό «LNG» Αλεξανδρούπολης

Καθ’ οδόν προς την ωρίμανση βρίσκεται το έργο του πλωτού Σταθμού Υγροποιημένου Αερίου (LNG) – Τελικοί καταναλωτές Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ουγγαρία

Σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών τόσο για το πλοίο που θα αγκυροβολήσει στο νέο τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης, όσο και για την επιλογή κατασκευαστή για τα λοιπά κατασκευαστικά έργα.

Πρόκειται για μια σημαντική καμπή του έργου καθ’ οδόν προς την ωρίμανση και εν τέλει την κατασκευή του, ενώ η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στις αρχές του 2019, μετά και την ολοκλήρωση του market test, του οποίου η πρώτη φάση βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη και θα δώσει το ακριβές στίγμα για το ενδιαφέρον της αγοράς.

Θυμίζουμε ότι στα πλαίσια της πρώτης, μη δεσμευτικής φάσης του market test, οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και τη δέσμευση δυναμικότητας στον τερματικό σταθμό έχουν προθεσμία 45 ημερών (ως τα μέσα Δεκεμβρίου) για να εκδηλώσουν αρχικά το ενδιαφέρον τους. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, όπου η εγχώρια και διεθνής πολιτική στήριξη που προσφέρεται στο LNG της Αλεξανδρούπολης καλείται πλέον να μετουσιωθεί σε εμπορικό έμπρακτο ενδιαφέρον.

Τα πρώτα δείγματα είναι πάντως θετικά, καθώς η διοίκηση της GasTrade δηλώνει ότι, μεταξύ άλλων και πέραν των γνωστών ενδιαφερομένων, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από πολλούς μεγάλους διεθνείς traders ώστε να αξιοποιήσουν το τερματικό της Αλεξανδρούπολης για να φέρουν LBG και να προμηθεύσουν με αέριο την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, θεωρεί ότι συγκριτικο πλεονέκτημα για το έργο είναι η διασφάλιση γρήγορης πρόσβασης στις αγορές, αλλά και οι συνέργειες με τον αγωγό IGB που θα κατασκευαστεί παράλληλα χρονικά.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που θα απαντήσει το market test είναι το αν θα λάβουν μέρος αμερικανικές εταιρείες, ώστε να εισαχθεί LNG από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην περιοχή μας. Επίσης, υπάρχει το ερώτημα πότε η βουλγαρική BEH θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου, δεδομένων των συνεχών δηλώσεων Βούλγαρων αξιωματούχων και στελεχών υπέρ αυτού του ενδεχομένου.

Ποιο είναι το έργο

Το Έργο αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία κοινής ωφέλειας GASTRADE Α.Ε. και περιλαμβάνει μια υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (“FSRU”) για την υποδοχή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση ΥΦΑ (LNG), η οποία θα βρίσκεται μόνιμα αγκυροβολημένη στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ένα σύστημα αγκυροβόλησης και ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του οποίου θα παραδίδεται το φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (“ΕΣΜΦΑ”) και εν τέλει στους τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την ΠΓΔΜ, την Τουρκία, τη Ρουμανία μέχρι την Ουκρανία και την Ουγγαρία.

Το FSRU θα έχει ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 530 εκ. καν. κυβικών ποδιών ανά ημέρα (“mmscfd”), που αντιστοιχεί σε 600.000 καν. κυβικών μέτρων ανά ημέρα (5,5 δισ. κ. μ. ετησίως) και μέγιστη τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης και εξαγωγής 800 mmscfd, που αντιστοιχούν σε 950.000 καν. κ. μ. ανά ημέρα (8,3 δισ. κ. μ. / έτος).

Το LNG που παραδίδεται και αποθηκεύεται στο FSRU επαναεριοποιείται και μεταφέρεται στο κατάντι σύστημα φυσικού αερίου στην αιτούμενη από τους χρήστες του Έργου παροχή, ικανοποιώντας τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κατάντη συστήματος φυσικού αερίου (ποιότητα, πίεση, θερμοκρασία κ.λπ.). Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής σύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς αερίου Trans Adriatic Pipeline (“TAP”).

Για τη Βουλγαρία και τις παρακείμενες σε αυτή αγορές, το Έργο θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) του οποίου η εμπορική λειτουργία προγραμματίζεται εντός του 2020.

Το Έργο στοχεύει στην παροχή εναλλακτικής πηγής φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα προσφέρει στην περιοχή ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση των οδών και των πηγών αερίου, ευελιξία των τιμών και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Θα ικανοποιήσει την πρόσθετη ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα δώσει πρόσβαση σε LNG και θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης των αγορών αυτών και θα ενισχύσει τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του Έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο τρίμηνο του 2019. Η Εμπορική Λειτουργία του Έργου προβλέπεται για το 4ο τρίμηνο του 2020.

Το Έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI) και είναι πλήρως αδειοδοτημένο.

Το Έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων πόρων, εμπορικών τραπεζών και ιδίων κεφαλαίων, με πιθανή συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Δημόσια κονδύλια θα χορηγηθούν μέσω του Ελληνικού προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εν μέρει μέσω Εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντός της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Το Έργο είναι υποψήφιο για συγχρηματοδότηση από δημόσιους πόρους.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, του Χάρη Αποσπόρη, 9/11/2018}