Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το Κέντρο Υγείας Ιάσμου φέρνει διασυνοριακό πρόγραμμα

Δράσεις σε απομονωμένες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Kardzhali και Haskovo

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” εγκρίθηκε πρόταση έργου της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο “Strenghtening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas” και διακριτικό τίτλο «SMiLe». Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Το έργο SMiLe με συνολικό προϋπολογισμό 1.327.661,62 ευρώ, συντονίζεται από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Α.Π.Θ.- Τμήμα Ιατρικής (και ειδικότερα το εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας), το Ε.Κ.Α.Β., το Νοσοκομείο του Ardino και ο Δήμος του Ηarmanli. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες απομονωμένες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και των Kardzhali και Haskovo.

Μέσω δε της μελλοντικής αξιοποίησης και κεφαλαιοποίησης των δράσεων του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής γραμμής. Μέσω του έργου θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για δομές υγείας της διασυνοριακής περιοχής και το ΕΚΑΒ, θα εκπονηθούν πιλοτικές μελέτες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και στις μονάδες υγείας, ειδικά για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και θα υλοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στις δομές αυτές στην αντιμετώπιση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Η διοίκηση της 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης έχει εντάξει στο έργο προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Εχίνου, Σταυρούπολης, Ιάσμου και Σουφλίου καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί πλατφόρμα αξιολόγησης των δράσεων και των διαδικασιών του έργου, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της διασυνοριακής περιοχής παρέχοντάς τους έτσι την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες και να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα νέο σχέδιο διακυβέρνησης με γνώμονα τους πολίτες.

Με την έναρξη του έργου, πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30, η πρώτη τεχνική συνάντηση με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων του προγράμματος και της Κοινής Γραμματείας Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/,  6/2/2018}