Συνάντηση εργασίας μεταξύ Δήμου Τοπείρου και Κρουμοβγκράντ

Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος «Interreg»

Ο δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς Μίχογλου συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάι, τον Πρόεδρο Α’βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου κ.Παπαδόπουλο Δημήτριο καθώς και στελεχών του Δήμου, επισκέφτηκε τον Δήμο  Κρούμοβγκραντ της Βουλγαρίας στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Access for All.

Ο κ. Μίχογλου στην συνάντηση με την δήμαρχο κ. Σεμπιχάν Μεχμέτ μεταξύ άλλων επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης αντίστοιχων έργων με την συνεργασία των δυο δήμων η οποία μέχρι σήμερα είναι άριστη και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που οφείλει να δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ισόρροπη τοπική ανάπτυξη που δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη στους συνεργαζόμενους δήμους και οδηγεί σε αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα στην Ελληνική αντιπροσωπεία να δει τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα υλοποίησης του έργου στην πόλη του Κρουμοβγραντ, ενώ έγινε εκτενής ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αντιδημάρχων των δύο δήμων σχετικά με θέματα ύδρευσης, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας.

Το έργο Access for All υλοποιείται από κοινού από τους δήμους του Krumovgrad της Βουλγαρίας και το δήμο Τοπείρου και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg  Ελλάδα-Βουλγαρία.

Το έργο υλοποιείται σε μια διασυνοριακή περιοχή που περιλαμβάνει μειονεκτικές και απομονωμένες κοινότητες με έλλειψη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι , άστεγοι κλπ.) με επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, κάτω από τη φτώχεια νοικοκυριά και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες) οι οποίες είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Ενας από τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών  είναι και η προσέγγιση του έργου Access for All το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητα μέσω της υποβοήθησης της ανάποτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Μερικές από τις δράσεις του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία κέντρου κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον δήμο Τοπείρου, δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης για την ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης και η δημιουργία κέντρου προσωρινής στέγασης και υποστήριξης ανθρώπων σε ανάγκη στο Κρούμοβγκραντ

Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία έχει στόχο την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή και τη βελτίωση της επάρκειας των ΜΜΕ ώστε να επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο να βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες και θα αναπτύξει και προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής των συνόρων για τουριστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, οι προβλεπόμενες δράσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερα κοινά συστήματα διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσπελασιμότητα, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού για τα άτομα και τα αγαθά, αλλά και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να επεκτείνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή των συνόρων, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και την αύξηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 19/10/2018}