Η ισχύς εν τη ενώσει για την έρευνα και την καινοτομία στην ΑΜΘ

Να υπάρξει κοινός σχεδιασμός για την καινοτομία και την έρευνα την επόμενη προγραμματική περίοδο θέλει το ΔΠΘ

Για την επόμενη ημέρα της έρευνας στη Ροδόπη προετοιμάζεται το ΔΠΘ, ενόψει των νέων προκλήσεων και των δυνατοτήτων που ανοίγονται στα επόμενα χρόνια, αλλά και προετοιμάζεται για εκείνες τις συνέργειες που θα δώσουν ώθηση όχι μόνο στην απορρόφηση κονδυλίων για την έρευνα, αλλά θα έχουν απτά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο.

Αυτός ήταν ο σκοπός της ημερίδας με θέμα «Η Έρευνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Οι Συνέργειες για την Καινοτομία και τη Γνώση, Εργαλεία  Κοινωνικής Ευημερίας» στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπαδριέλλης του ΤΕΦΑΑ στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, με συμμετοχή ομιλητών από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα καθώς και άλλες υπηρεσίες αλλά και το πανεπιστήμιο.

Ουσιαστικά σκοπός της ημερίδας ήταν αφενός η ενημέρωση για τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ε.Ε., αφετέρου η καταγραφή των προϋποθέσεων για την χάραξη έξυπνης Στρατηγικής για την Έρευνα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τόσο για  το άμεσο μέλλον όσο και για το επόμενο πλαίσιο στήριξης, με δεδομένες και τις προτεραιότητες της στρατηγικής RIS3 που έχει διαμορφωθεί.

Απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

Το επόμενο πλαίσιο στήριξης είναι σημαντικό για το πανεπιστήμιο, μιας και καλούνται να προετοιμαστούν ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε ανταγωνιστικά προγράμματα, σημείωσε η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια βίου Μάθησης του ΔΠΘ κ. Μαρία Μιχαλοπούλου.

Άλλωστε το μέγεθος του πανεπιστημίου το καθιστά πραγματικά πυλώνα ανάπτυξης και εργαλείο για ό,τι θέλουν να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα, για αυτό και γίνεται αυτή η προσπάθεια ώστε να υπάρξει από κοινού σχεδιασμός και το επόμενο βήμα, με συνεργασίες από κοινού ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της έρευνας, δημιουργώντας μια κρίσιμη μάζα η οποία θα στηρίζει μακροπρόθεσμα την καινοτόμα ερευνητική προσπάθεια στην περιοχή μας.

Βέβαια αυτή η προσπάθεια βρίσκεται ακόμα στην αρχή της, για αυτό προσβλέπουν ότι θα ενωθούν οι πραγματικές πολύ σημαντικές δυνάμεις, ανθρώπινοι πόροι, δομές και υποδομές του Πανεπιστημίου στη Θράκη με τους υπόλοιπους.

«Με δεδομένο ότι οι ανθρώπινοι πόροι στον τομέα της έρευνας στην Περιφέρεια είναι περιορισμένοι, πρέπει οι δυνάμεις να κατανεμηθούν εκεί που φαίνεται ότι έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» σημείωσε, και χρειάζονται δράσεις που θα στηρίξουν την κοινωνία, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την επιχειρηματικότητα που θα στηρίξει αυτές τις δράσεις στην περιοχή μας, σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό που έχει κάνει η Περιφέρεια, μιας και από εκεί υπάρχουν σημαντικοί πόροι και το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να εντάξουν και να συνδέσουν τις δραστηριότητές τους.

Αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες στην Περιφέρεια έχουν εξειδικευτεί στην στρατηγική RIS3, που δίνει προτεραιότητες, χωρίς βέβαια να περιορίζει την έρευνα, και αυτό θα αποτελέσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν στο άμεσο μέλλον.

Όσο για την ετοιμότητα για τα ερευνητικά προγράμματα, υπάρχουν προτάσεις, όμως υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα, κάτι που φάνηκε και στις τελευταίες προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο υπουργείο για το πρόγραμμα της Έρευνας.

Οραματιζόμενοι την Ευρώπη το 2030

Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν οι κατευθύνσεις της ακαδημαϊκής έρευνας και καινοτομίας που θα κωδικοποιούνται στο στρατηγικό πλάνο Horizon Europe, που θα αντικαταστήσει το Horizon 2020, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με την Δρ Bασιλική Κοσιαβέλου, από την γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας στις Βρυξέλλες.

Το νέο πρόγραμμα θα έχει σημαντικές ευκαιρίες, μιας και διπλασιάζει το ποσό του Horizon 2020 και θα αναπτυχθεί με τρείς πυλώνες, με ένα τέταρτο οριζόντιο, ο οποίος θα αποφορά τις διευρυμένες συνεργασίες.

Η Ελλάδα είναι επιλέξιμο μέρος, και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει όλα εκείνα που απαιτούνται για τις δράσεις που αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ, μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και αν σταθεί όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό, αλλά σε Παγκόσμιο επίπεδο, και για αυτό δίνονται αυτά τα χρήματα.

Έτσι δίνει προτεραιότητα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως υγεία, θαλάσσιους πόρους, επιχειρηματικότητα, και άλλους τομείς.

Ο λεγόμενος οριζόντιος άξονας, που προωθεί την ανάπτυξη, είναι αυτός στον οποίο είναι ιδιαίτερα επιλέξιμη η Ελλάδα, και μπορεί να αντλήσει μόνο από αυτό να αντλήσει τεράστια κονδύλια και η ΑΜΘ.

Μάλιστα προωθείται η συνεργασία τόσο μεταξύ ιδρυμάτων, όσο και άλλων φορέων, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός των συνόρων της ΕΕ, ενώ έμφαση θα δοθεί στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα πλέον αυτή η συνεργασία δεν θα σταματά στο στάδιο της προ-προώθησης στην αγορά, αλλά θα συνεχίζεται και αφού το προϊόν αυτής της συνεργασίας θα διατίθεται στην κοινή αγορά.

Αυτό που ζητά η ΕΕ σε αυτή την φάση της διαβούλευσης, μιας και το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί στα τέλη του 2019, είναι όλοι οι φορείς να συμμετέχουν και να υποβάλλουν την γνώμη τους, ώστε να περιληφθούν στο στρατηγικό πλάνο.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, , του Κώστα Μαρκενδούδη, 16/5/2019}