Η ιδέα της «έξυπνης πόλης»- Μεγάλα περιθώρια για την ένταξη της Ξάνθης

Η ενίσχυση της οικονομίας σήμερα βασίζεται όλο και περισσότερο στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής στο τοπικό επίπεδο είναι: οι έξυπνες πόλεις ,το έξυπνο μοντέλο διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των πολιτών και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

Ειδικότερα η ιδέα της «έξυπνης πόλης» έχει σαν βασικό στόχο να γίνουν οι πόλεις βιώσιμες και  πιο λειτουργικές, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες  θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα για τους νέους .

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αυτοματοποίηση στις Υπηρεσίες που παρέχονται, ψηφιακές τεχνολογίες, συνετή διαχείριση φυσικών πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας, θερμοκοιτίδες καινοτομίας και νέων επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, είναι μερικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Για να καταφέρουμε όμως να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μια «έξυπνης πόλης» θα πρέπει οι φορείς και οι πολίτες σε συνεργασία και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές, με εργαλεία τις νέες τεχνολογίες και μια νέα γενιά αποφασισμένη,να βρεθούν στο σημείο εκείνο που θα συμφωνήσουν ότι «η πόλη πρέπει να αλλάξει».

Ο Δήμος είναι ο θεσμός ο πιο κοντινός στον πολίτη.Το πεδίο αρμοδιοτήτων του Δήμου  είναι το τοπικό και μπορεί να συμβάλει ώστε να αξιοποιούνται άνθρωποι και πόροι και ως εκ τούτου αποτελεί τον φορέα -κλειδί για πλήθος αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με άλλους φορείς.Σε αυτό το πλαίσιο προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η δημιουργία της έξυπνης πόλης.

Σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των φορέων αποτελεί η εξεύρεση ενός κώδικα επικοινωνίας αλλά και  ενός συστήματος καταγραφής της πληροφορίας και δημιουργίας δεδομένων με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα  του πολίτη. Στην περίοδο της ψηφιακής εποχής αν δεν καταγράφουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σε ένα σύστημα η πληροφορία χάνεται και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

Η έξυπνη πόλη είναι καινοτομία και η καινοτομία γεννιέται από μια σπίθα και από ανθρώπους που κοιτούν το μέλλον. Ιδιαίτερα σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο για τη Χώρα μας ,το τέλος  της κρίσης πρέπει να βρει την πόλη μας σε μία διαφορετική αφετηρία ανάπτυξης. ΟΙ προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη μας αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον ευρύτερο χώρο είναι τεράστιες.

Ως Γενική κατεύθυνση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων αυτής αλλά και της επόμενης προγραμματικής εμφανίζεται ο τομέας των νεών τεχνολογιών, της ψηφιακής εποχής και οτιδήποτε σχετικό με την καινοτομία. Είναι τραγικό τα μέσα αυτά να μένουν αναξιοποίητα.

ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τα περιθώρια ανάπτυξης έξυπνων υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι τεράστια στο δήμο Ξάνθης. Νέες εφαρμογές απελευθερώνουν πολύτιμο χρόνο για τους πολίτες και τους υπαλλήλους του δήμου. Ταυτόχρονα καθιστούν τις λειτουργίες του δήμου διαφανείς, αυξάνεται η συμμετοχικότητα και ο δήμος γίνεται πιο δημοκρατικός.

Στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει κάθε στιγμή την κίνηση στους δρόμους τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης ,το χρόνο αναμονής για το επόμενο λεωφορείο,την ατμοσφαιρική ρύπανση ,το μικροκλίμα, και πολλά άλλα.

τα δίκτυα ενέργειας επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία από την άμεση διάγνωση των βλαβών και αποκατάστασή τους καθώς και ανοίγονται νέες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από το δήμο και συμψηφισμού με τις καταναλώσεις σε υποδομές του δήμου(κτήρια, δημ.φωτισμο, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.). Έτσι επιτυγχάνεται τεράστια εξοικονόμηση κονδυλίων και ανοίγει επίσης ο δρόμος για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες.

Στα δίκτυα ποτίσματος για τα πάρκα η άρδευση ακριβείας δίνει την δυνατότητα να ποτίζονται αυτόματα τα φυτά όταν και όσο υπάρχει ανάγκη.

Στη διαχείριση των απορριμμάτων οι πολίτες μπορούν να γνωρίζουν πότε έχει γεμίσει ο κάδος αλλά και η αρμόδια υπηρεσία πότε ακριβώς πρέπει να τον αδειάσει ελαχιστοποιώντας τα δρομολόγια των αυτοκινήτων.

Στην στήριξη των επενδύσεων με έμφαση στους νέους ανθρώπους ανοίγεται ένα ευρύτατο πεδίο συνεργασιών για την δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων την διάθεση υποδομών για στέγαση , τεχνολογίας για επικοινωνίες κλπ.

Είναι σίγουρο πως η υλοποίηση ιδεών όπως παραπάνω χρειάζεται προγραμματισμό, αξιολόγηση οργάνωση από πλευράς δήμου και κυρίως πολιτική βούληση.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η σωστή και συνεχής ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες στις αναπτυσσόμενες «έξυπνες πόλεις» έχουν κεντρικό ρόλο και η συνεργασία μεταξύ τους επιφέρει θετικά και θεαματικά αποτέλεσμα. Ο εθελοντισμός στη πόλη της Ξάνθης δείχνει ότι η πόλη έχει την κουλτούρα της συνεργασίας που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της.

Αξιοποιούμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, Ευρωπαϊκά προγράμματα, διακρατικές συνεργασίες, προσωπικό υπηρεσιών, νέα γενιά και τους πολίτες της πόλης για να καταφέρουμε το στόχο μας, να αλλάξουμε άμεσα την εικόνα τη πόλης μας. Δεν  υπάρχει κανένα περιθώριο για πισωγυρίσματα. Η αρχή πρέπει να γίνει τώρα χωρίς καμία αναβολή. Στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές πόλεις η αρχή και το τέλος της ζωής μια πόλης είναι ο ΠΟΛΙΤΗΣ, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας και τη δύναμη την οποία έχουμε. Πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας, πρέπει να επιλέξουμε μια «Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ».

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 19/3/2019}