Το φυσικό αέριο “φθάνει” σε 18 πόλεις – “Μέσα” Αλεξανδρούπολη & Ορεστιάδα

Προχωρούν µέσα στον Ιούνιο οι διαγωνισµοί για τα δίκτυα φυσικού αερίου σε 18 πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Σύµφωνα µε στελέχη των τοπικών κοινωνιών, µέχρι τα τέλη Ιουνίου η ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών για την κατασκευή των έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Στερεάς Ελλάδας

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη του δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Δράµα, Καβάλα, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Αµφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαµία, Λιβαδειά και Χαλκίδα. Με βάση το χρονοδιάγραµµα, η ανάδειξη των αναδόχων κατασκευής των έργων προµήθειας υλικών, διοίκησης και επίβλεψης έργου, καθώς και επιθεώρησης τρίτου µέρους, θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στο καλοκαίρι.

Τα έργα θα έχουν τελειώσει έως τον ∆εκέµβριο του 2021, ενώ οι συνδέσεις των τελικών καταναλωτών (οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών) θα ολοκληρωθούν µέχρι το καλοκαίρι του 2023. Στις τρεις περιφέρειες θα κατασκευαστούν 1.150 χιλιόµετρα δικτύου και θα γίνουν 30.823 συνδέσεις. Ο προϋπολογισµός των έργων ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ.

Η χρηµατοδότηση θα προέρχεται κατά σχεδόν 50% από πόρους του ΕΣΠΑ και κατά 50% από ίδια συµµετοχή, η οποία περιλαµβάνει χαµηλότοκο δανεισµό από την ΕΤΕπ µε εγγύηση του ελληνικού Δηµοσίου.

Στις περισσότερες πόλεις, η εταιρεία προβλέπει τη σύνδεση των τοπικών υποδοµών µε το εθνικό σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Οπου χρειάζεται θα γίνεται χρήση της νέας τεχνολογίας, που δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας αυτόνοµων δικτύων τα οποία θα κατασκευαστούν µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). Αυτό θα γίνει στην Ορεστιάδα, στο Καρπενήσι, στην Αµφισσα και στη Βέροια. Σε αυτές τις πόλεις το καύσιµο θα µεταφέρεται συµπιεσµένο µε ειδικά βυτία σε σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου θα αποσυµπιέζεται και θα διοχετεύεται στα δίκτυα διανοµής. Η λύση του CNG θα χρησιµοποιηθεί επίσης και για αποµακρυσµένες βιοµηχανίες στις τρεις περιφέρειες. Μάλιστα, ήδη χρησιµοποιείται σε δύο περιοχές του Nοµού Θεσσαλονίκης, στον Λαγκαδά και στα Κουφάλια. Στόχος είναι έως το 2023 το δίκτυο να έχει αναπτυχθεί πλήρως, καλύπτοντας το 100% του αστικού ιστού και µέσα στην επόµενη 5ετία να φτάσει σε 124.000 κτίρια στις 18 πόλεις του προγράµµατος.

Οπως προκύπτει από τη σχετική µελέτη, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, σε µια 20ετία η µείωση του ενεργειακού κόστους στις παραπάνω περιοχές θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγµή, αναµένεται να δηµιουργηθούν 2.500 θέσεις εργασίας, έµµεσες και άµεσες.

Μέσα στο 2019, όµως, θα προχωρήσει και η β’ φάση του επενδυτικού προγράµµατος της ΔΕΔΑ, µε την ωρίµανση έργων δικτύων φυσικού αερίου στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου. Στόχος είναι τα έργα δηµοπρατηθούν εντός του 2019, ώστε να κατασκευαστούν οι βασικές υποδοµές στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που λήγει το 2023.

Ο προϋπολογισµός γι’ αυτήν τη φάση είναι 135 εκατ. ευρώ. Θα κατασκευαστούν 850 χλµ. δικτύου και θα γίνουν 15.000 συνδέσεις.

Παράλληλα, το φετινό καλοκαίρι θα «τρέξουν» άλλα δύο πιλοτικά έργα της ΔΕΔΑ σε εννέα πόλεις, οι οποίες διαθέτουν ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου και θα αφορούν 1.500 συνδέσεις. Το πρώτο πιλοτικό έργο περιλαµβάνει την Κοµοτηνή, την Ξάνθη, τη Χαλκίδα, τη Λαµία, την Κατερίνη και τις Σέρρες, ενώ το δεύτερο, πέραν των ανωτέρω, περιλαµβάνει και τις πόλεις Θήβα, Κιλκίς και ∆ράµα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, από Εφημερίδα “Έθνος”, 12/6/2019}