Φύλακες και νυχτοφύλακες στη Ροδόπη και σε αρχαιολογικούς χώρους της ΑΜ-Θ

Μία θέση φύλακα για τη Συλλογή Ταβανιώτη και τον αρχαιολογικό χώρο Μαρώνειας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Οι θέσεις εργασίες στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Αν. Μακεδονίας και Θράκης:

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (Συλλογή Ταβανιώτη και χώρος Μαρώνειας) 1 θέση εργασίας 
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας (Αρχαιολογικός Χώρος Καλής Βρύσης) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Διδυμοτείχου) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης) 2 θέσεις εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (Μουσείο και Χώρος Σαμοθράκης) ΕΒΡΟΥ (ν. Σαμοθράκη) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (Μουσείο και Χώρος Φιλίππων) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Αβδήρων) 1 θέση εργασίας
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Αβδήρων) 1 θέση εργασίας

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης  / ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων:

  • Η αποτελεσματική φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών αποθηκών, καθώς και η προστασία των κινητών εκθεμάτων και αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτά ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω επιβλέποντας την τήρηση των κανονισμών.
  • Η πληροφόρηση και η ενημέρωση των επισκεπτών για τα μνημεία, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις ώρες λειτουργίας, τις τιμές κλπ.
  • Η γνώση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας των καμερών, των κλειστών κυκλωμάτων ασφάλειας, των συστημάτων πυρασφάλειας και γενικά των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Η διατήρηση της τάξης και η ασφαλής προώθηση των επισκεπτών προς την έξοδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Η πώληση και διαχείριση καθώς και η τήρηση βιβλίων στα οποία καταγράφεται η καθημερινή οικονομική κίνηση του ταμείου (σε χώρους που δεν έχουν ορισθεί ταμίες ή/και διαχειριστές από το ΤΑΠΑ).

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης / ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων:

  • Η αποτελεσματική φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών αποθηκών, καθώς και η προστασία των κινητών εκθεμάτων και αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτά ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω επιβλέποντας την τήρηση των κανονισμών, κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
  • Η ετοιμότητα ως προς την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η καταγραφή τους στο βιβλίο συμβάντων και η άμεση ενημέρωση του αρχιφύλακα για ενδεχόμενες φθορές ή απώλεια μνημείων.
  • Επιτηρούν σχολαστικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων, των υπαίθριων χώρων, την περιοχή ελέγχου (πόστα), καταγράφουν τυχόν προβλήματα λειτουργίας των εγκαταστάσεων και ειδοποιούν τον αρχιφύλακα για βλάβες ή άσκοπη λειτουργία τους.
  • Δεν φέρουν ούτε χρησιμοποιούν οποιουδήποτε είδους οπλισμό.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/07/2018 – 24/07/2018

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, 23/6/2018}