Ποιότητα, ποσότητα και οικονομία φέρνει η υδροδότηση της Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής

Αδιάλειπτη παροχή νερού σε ολόκληρο το Δήμο Κομοτηνής, σε αντικατάσταση της λειτουργίας περίπου 20 γεωτρήσεων της πεδινής ζώνης

Δ. Καρασταύρου: «Με το έργο αυτό σε συνδυασμό με το καινούργιο υδραγωγείο θα δώσουμε πέρα από ποιοτικό νερό και επαρκή ποσότητα νερού με όρους εξοικονόμησης για το περιβάλλον αλλά και για την επιχείρηση»

Ποιότητα, ποσότητα και οικονομία στην υδροδότηση του Δήμου Κομοτηνής πιστεύει ότι θα εξασφαλίζει η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ μέσω του φράγματος Γρατινής. Στην κατεύθυνση αυτή προχωράει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να το πετύχει, με την τελευταία να αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροδότηση Δήμου Κομοτηνής από το Φράγμα Γρατινής» από την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. «Αυτό ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για να πάρει έγκριση η τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του φράγματος Γρατινής από το υπουργείο και να γίνει και υδρευτικό», μας πληροφορεί ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Καρασταύρου σχετικά με την παραπάνω εξέλιξη και σημειώνει «ζητήθηκε η γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου, όπως και αντίστοιχα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Με αυτήν την τροποποίηση και καθώς έχουμε έτοιμη την μελέτη είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πρόταση σε οποιαδήποτε πρόσκληση βγει για να γίνει η κατασκευή του αγωγού που θα τροφοδοτήσει την πόλη με νερό, ώστε να αποδεσμευτούμε από περίπου 20 γεωτρήσεις».

Πεποίθηση του κου Καρασταύρου είναι ότι με το «έργο αυτό σε συνδυασμό με το καινούργιο υδραγωγείο θα δώσουμε πέρα από ποιοτικό νερό και επαρκή ποσότητα νερού, με όρους εξοικονόμησης για το περιβάλλον αλλά και για την επιχείρηση. Είναι διαφορετικό να αντλείς νερό από 20 γεωτρήσεις και να το διοχετεύεις στο κεντρικό αντλιοστάσιο και από εκεί στο υδραγωγείο και άλλο να παίρνεις δωρεάν νερό από το φράγμα και με ένα δωρεάν αντλιοστάσιο μόνο να τροφοδοτείς ολόκληρη πόλη». Μέσω της υδροδότησης της Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής με ένα έργο κόστους 7 εκ. ευρώ, απομακρύνεται η προοπτική του φράγματος των Συμβόλων κόστους 55 εκ. ευρώ, ενώ δευτερευόντως «διασφαλίζουμε ότι το φράγμα δεν μπορεί να πουληθεί και άρα και η μονάδα της ΔΕΗ», σημειώνει ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης.

Λόγω της μειωμένης χρήσης των υδρογεωτρήσεων αναμένεται και σταδιακή ποιοτική αλλά και ποσοτική ανακούφιση του υπόγειου υδροφορέα. Σχετικά με το ενεργειακό κόστος των γεωτρήσεων και της άντλησης για την μεταφορά του νερού μέχρι την ΜΕΝ είναι σημαντικά χαμηλότερο στην περίπτωση της μεταφοράς του νερού από το φράγμα Γρατινής, καθώς το μέσο μανομετρικό άντλησης δεν ξεπερνά τα 25 μ.

Πάντως ακόμα μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του αγωγού, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του με το ποσό των 7 εκ. ευρώ.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 14/3/2018}