Ευρωζώνη: Μια βαθιά και άνιση ύφεση, μια αβέβαιη ανάκαμψη

Σχεδόν 3% αύξηση της ανεργίας εκτιμάται το 2021 στην Ελλάδα

«Η πανδημία του κορωνοϊού συνιστά σημαντικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ, με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη απάντηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα αντιμετωπίσει φέτος μια ύφεση ιστορικών διαστάσεων». Αυτά αναφέρονται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην Ευρωζώνη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020, η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα συρρικνωθεί κατά το πρωτοφανές ποσοστό 7¾ % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6¼ % το 2021. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7½ % το 2020 και να σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6% το 2021. Οι προβλέψεις όσον αφορά την ανάπτυξη για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά εννέα περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2019.

Ο κλυδωνισμός στην οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρικός ως προς το ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη μέλη, αλλά τόσο η πτώση της παραγωγής το 2020 (από -4¼ % στην Πολωνία έως -9¾ % στην Ελλάδα) όσο και η ισχύς της ανάκαμψης το 2021 αναμένεται να διαφέρουν αισθητά. Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους μέλους θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στην οικεία χώρα, αλλά και από τη διάρθρωση των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν εφαρμόζοντας σταθεροποιητικές πολιτικές. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ, η δυναμική της ανάκαμψης σε κάθε κράτος μέλος θα επηρεάσει επίσης την ισχύ της ανάκαμψης άλλων κρατών μελών.

Η κάρτα για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για τους βασικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας -παραθέτοντας συγκριτικά και τους δείκτες του 2019- τα εξής:

Ευρωπαϊκές Οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα (Άνοιξη 2020)

  • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 2019: 1,9%, 2020: -9,7%, 2021: 7,9%
  • Πληθωρισμός 2019: 0,5%, 2020: -0,6%, 2021: 0,5%
  • Ανεργία 2019: 17,3%, 2020: 19,9%, 2021: 16,8%
  • Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού 2019: 1,5%, 2020: -6,4%, 2021: -2,1%
  • Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 2019: -0,3%, 2020: 0,1%, 2021: -1,2%

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 7/5/2020}