Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παραχωρείται η Συλλογή του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Σε μια ρηξικέλευθη απόφαση προχώρησε η ιδρύτρια και διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, Αγγέλα Γιαννακίδου, με την οποία παραχωρεί τη Συλλογή του Μουσείου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας.

Η παραχώρηση θα έχει ισχύ μετά το θάνατο της ή την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση της από τη διοίκηση του Μουσείου. Η παραχώρηση έχει ενταχθεί στο καταστατικό λειτουργίας του Μουσείου το οποίο έχει τροποποιηθεί σχετικά, και η επίσημη παρουσίαση της αυτής της «συνεργασίας» θα γίνει τον προσεχή Δεκέμβριο σε ειδική ημερίδα που διοργανώνει το πανεπιστημιακό ίδρυμα (σ.σ. το συγκεκριμένο Τμήμα που εμπλέκεται στην παραχώρηση εδρεύει στην Κομοτηνή).

Κατά τη συνήθη πρακτική, οι συλλογές των Μουσείων παραχωρούνται στους Δήμους ή σε φορείς της Αυτοδιοίκησης ,όμως η κα Γιαννακίδου αποφάσισε να μην ακολουθήσει την πεπατημένη με το σκεπτικό ότι το Πανεπιστήμιο και δη το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας μπορεί εν τοις πράγμασι να συνεχίσει το έργο του ΕΜΘ και σε επιστημονικό επίπεδο.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού 14ης Μαΐου.

Στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο ο οποίος καλύπτει μια έκταση άνω των 300 τ.μ. και διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα ενός νεοκλασικού που χρονολογείται από το 1899.

Στα 16 χρόνια λειτουργίας του πέρα από τη δυναμική συλλογή του που ανανεώνεται συνεχώς έχει τρέξει διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα.