Δύο ερωτηματικά από το “λουκέτο” στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου (Olympus Bank)

Ως κεραυνός εν αιθρία (για τους περισσότερους) έπεσε στην τοπική κοινωνία του Έβρου και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γενικά, η είδηση για το λουκέτο στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, που αποτελούσε μέρος του σχήματος Olympus Bank (δηλαδή συνένωση με την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας).

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας υπάρχει πλέον δημοσιευμένη η απόφαση περί θέσης του ιδρύματος σε εκκαθάριση και το μόνο που καθίσταται σαφές από την εν λόγω ανακοίνωση είναι ότι τα χρήματα των καταθετών μεταβιβάζονται στην Εθνική Τράπεζα η οποία και θα τα διαχειρίζεται χωρίς οι δικαιούχοι να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα (βέβαια, δεν λέει από πότε οι καταθέτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους).

Από την ανακοίνωση πάντως (η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω) γεννώνται δύο ερωτηματικά:

Το πρώτο αφορά το μέλλον των εργαζομένων της τράπεζας, αφού δεν αναφέρεται τίποτα γι’ αυτούς/ες (εκτός και αν σε κάποιο από τα άρθρα και τους νόμους που επικαλείται η ανακοίνωση, προβλέπεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας τους και δεν το έχουμε αντιληφθεί).

Το δεύτερο είναι το γιατί η Τράπεζα οδηγήθηκε στο λουκέτο. Για τους περισσότερους/ες που θα διαβάσουν την ανακοίνωση δεν είναι καθόλου σαφής ο λόγος που οδήγησε στο κλείσιμο της Τράπεζας και την ενεργοποίησης του καθεστώτος εκκαθάρισης.

Παρά ταύτα, η απάντηση είναι οφειλόμενη τουλάχιστον στον επιχειρηματικό κόσμο του Έβρου, που στήριξε την Τράπεζα από την δημιουργία της και τώρα δοκιμάζει αυτήν την τεράστια έκπληξη. Ωστόσο, αν κάποιος έχει την υπομονή να κάνει τις σχετικές παραπομπές στους νόμους και τα άρθρα που αναφέρονται στην απόφαση, θα φτάσει και στην παράγραφο ζ, του άρθρου 19 του νόμου 4261/2014 η οποία λέει: “Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μόνο όταν το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα: (ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του“

Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Το πιστωτικό ίδρυμα (Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας / Olympus Bank) δεν μπορεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια του; Και, γιατί;

Η ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΌΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OLYMPUS BANK»

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:

Σας ενημερώνουμε πως δυνάμει της Απόφασης 456/1/04/02/2023 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β/528/04/02/2023) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Όλυμπος Συν. Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Olympus Bank», η οποία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ως ειδικός εκκαθαριστής η «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων της Olympus Bank, τις οποίες αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως.

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται πως δυνάμει της εν λόγω απόφασης διακόπτεται οριστικά η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω https://web.olympusbank.com/

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση 456/1/04/02/2023 Τράπεζας της Ελλάδος αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν.Π.Ε.». H εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή/ και παθητικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας «Όλυμπος Συν.Π.Ε.».

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει:

Η ακριβής Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης των δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων της Olympus Bank (οι «Νέοι Πελάτες») θα ανακοινωθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης και μετά, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και από τα ψηφιακά της δίκτυα (Internet banking, mobile banking) εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά.

Η μεταφορά των λογαριασμών θα ολοκληρωθεί συστημικά και για αυτό το λόγο δεν είναι καταρχήν απαραίτητη η προσέλευση των Νέων Πελατών στο δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Από την Ημερομηνία Έναρξης της Εξυπηρέτησης, οι Νέοι Πελάτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές κλπ.) και να εκδώσουν νέα χρεωστική κάρτα.

Οι Νέοι Πελάτες που είναι ήδη πελάτες ΕΤΕ και εγγεγραμμένοι στα ψηφιακά της δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κινήσεις στους λογαριασμούς προερχόμενους από Olympus Bank αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους στην ΕΤΕ.

Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί θα μεταφερθούν στο σύνολό τους ως λογαριασμοί πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως), ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους Νέους Πελάτες όλα τα προϊόντα καταθέσεων και επενδύσεων της ΕΤΕ.

Προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας είναι να καθησυχάσει όλους τους Νέους Πελάτες για την ασφάλεια των καταθέσεων τους και να τους επιβεβαιώσει την δέσμευσή της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Για το λόγο αυτό προχωρά με τις ακόλουθες ενέργειες:

Ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Επικοινωνίας στο 210-4848300: θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στις 9 π.μ. και για όσο διάστημα χρειαστεί.

To ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της στις πόλεις της Δράμας, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα επεκταθεί μέχρι τις 5 μ.μ. καθημερινά, και μόνο για τους Νέους Πελάτες, ούτως ώστε να μπορούν να προσέλθουν σε αυτά εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας και με λιγότερο φόρτο εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ (ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ)

Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για τους τρόπους εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών, συμπεριλαμβανόμενων και των πιστωτικών καρτών.

Σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://pqh.gr/ 

https://olympusbank.com

Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική ΕΠΑΘ :

https://dramabank.gr/ΕΠΑΘ_456_Θέμα_1.pdf

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 5/2/2023}