Επιχειρήσεις του Έβρου μένουν εκτός χρηματοδότησης

Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, για διορθωτικές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» – Η περίπτωση της Σαμοθράκης

Προς: κ. Κωσταντίνο Μίχαλο

Πρόεδρο Κεντρικής Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Θέμα: Παρέμβαση για διορθωτικές αλλαγές στην ανακοίνωση του νέου προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Παρακολουθώντας τις προδημοσιεύσεις και δημοσιεύματα σχετικά με το νέο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» εντοπίσαμε κάποια σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης, πριν την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την στήριξη των μελών των Επιμελητηρίων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι έπειτα από πολλά έτη προσμονής περικλείει και τους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της εκπαίδευσης.

Το ζήτημα που προκύπτει, αν δημοσιευθεί στην παρούσα έκδοση, είναι γύρω από τις προϋποθέσεις για τις ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) οι οποίες αναμένεται να αποκλείσουν πλέον του 80% των επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων στις επαρχίες της Ελλάδας. Πιο ειδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αναζήτηση, οι επιχειρήσεις Λιανικού εμπορίου, Εστίασης & Εκπαίδευσης για να είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι του νέου προγράμματος χρηματοδότησης, θα πρέπει μεταξύ άλλων κριτηρίων να έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής:

  • Κλάδος Λιανικού Εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 45 & 47): 2 ΕΜΕ
  • Κλάδος Εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ κατηγορίας 56): 4 ΕΜΕ
  • Κλάδος Εκπαίδευσης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ κατηγορίας 85 & 88): 5 ΕΜΕ

Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες της οικονομίας ιδιαίτερα στις περιφέρειες και τις επαρχιακές πόλεις είχαν κάθετο αντίκτυπο στην μείωση της απασχόλησης στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων μελών.  Σύμφωνα με τα δεδομένα των μελών μας και έπειτα από διερεύνηση με τους συλλογικούς δευτεροβάθμιους φορείς, οι ανωτέρω ΕΜΕ μισθωτής απασχόλησης θα αποτελέσουν αποτρεπτικό στοιχείο στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Π.Ε. Έβρου, όπως επίσης και σε κάθε επαρχία αντίστοιχη της Π.Ε. Έβρου στο σύνολο της Ελλάδας.

Ειδικότερα ανά κλάδο, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου πασχίζουν να διατηρήσουν ΕΜΕ και στην συντριπτική πλειοψηφία τους στις επαρχίες είναι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συντηρούνται κατά βάση από τον ιδιοκτήτη, ενώ σε κάποιο ποσοστό διατηρούν μια (1) θέση εργασίας. Επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναφέρουν την αύξηση της απασχόλησης η οποία ωστόσο σύμφωνα με την έκθεση του Ε.Φ.Κ.Α. είναι εικονική καθώς 3 στους 10 εργαζομένους εργάζονται με την μορφή της μερικής απασχόλησης (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 8/12/2017).  Σημαντικό επίσης για τον εν λόγω κλάδο είναι το γεγονός ότι η περιφέρεια μας αντιμετωπίζει ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις από το μεταφορικό κόστος εμπορευμάτων και από την διαφορά συντελεστή φορολόγησης των γειτονικών χωρών – ιδιαίτερα στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Έβρου.

Αντίστοιχα στον κλάδο εκπαίδευσης,  τα εκπαιδευτικά κέντρα λειτουργούν κατά προσέγγιση 8 μήνες τον χρόνο (ακαδημαϊκό έτος), με συνέπεια το προσωπικό τους να είναι κατά βάση ωρομίσθιοι,  γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και τρείς (6) καθηγητές με πλήρη απασχόληση μπορεί να αποτελούν μόνο 2 ΕΜΕ. Το παραπάνω αντικατοπτρίζει την σχετική αγνοία του συντάκτη της πρότασης για τον κλάδο. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι για τον κλάδο της ιδιωτικής  εκπαίδευσης, το 2016 είχε σημειωθεί 46% μείωση της ιδιωτικής δαπάνης σε σχέση με το 2009 (Το ΒΗΜΑ, 4/10/2018), ενώ επίσης ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης έχει μετακυλήσει στα παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα (σκιώδη εκπαίδευση), ένα ζήτημα που η πολιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει, επιτρέποντας την μεγέθυνση του η οποία αποτιμάται ότι αγγίζει τα 259 εκ. ευρώ την περίοδο 2016-2017 (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2018).   

Συνοπτικά για τον  κλάδο της εστίασης, ισχύει κατά ένα μέρος το καθεστώς της μερικής απασχόλησης όπως και το γεγονός ότι η βάση της απασχόλησης του εν λόγω κλάδου είναι η καλοκαιρινή σεζόν, που ανάλογα την περιοχή περιορίζεται από ένα (1) εώς τρείς (3) μήνες. Το κριτήριο των 4 ΕΜΕ είναι εφικτό σε μια μικρή μειοψηφία στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών ενοτήτων της επαρχίας και κυρίως στις πρωτεύουσες. Ενδεικτικά η Σαμοθράκη έχει καλοκαιρινή περίοδο μικρότερη των δύο μηνών και οι επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούν από τρείς έως τέσσερις μήνες με περίοδο μικρότερη των δύο (2) μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οχτώ (8) άτομα προσωπικό δεν μπορούν να αποτελέσουν δύο (2) ΕΜΕ.  Το ίδιο ισχύει για τις απομακρυσμένες από τα κέντρα περιοχές και νησιά σε όλη την Ελλάδα.

Η πρόταση μας είναι η αναπροσαρμογή της πρόσκλησης αναφορικά με τις ΕΜΕ ως εξής:

  • Κλάδος Λιανικού Εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 45 & 47): 1 ΕΜΕ
  • Κλάδος Εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ κατηγορίας 56): 2 ΕΜΕ
  • Κλάδος Εκπαίδευσης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ κατηγορίας 85 & 88): 1,5-2 ΕΜΕ

Θεωρούμε ότι το ανωτέρω αίτημα μας κρίνεται δίκαιο, με κύριο άξονα το δικαίωμα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων της ακριτικής Ελλάδας και στηρίζουμε τα επιχειρήματα μας σε απτά στοιχεία που αντανακλούν την πραγματική οικονομία στις Ελληνικές επαρχίες.   

Συνοψίζοντας σας γνωστοποιούμε το σημαντικό ζήτημα για να προβούμε συλλογικά σε ενέργειες πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης με σκοπό την αναθεώρηση αυτής. Από την δομή της επικείμενης πρόσκλησης γίνεται ξεκάθαρο ότι οι στόχοι απορρόφησης θα αποτύχουν στο σύνολο των Περιφερειών της επαρχίας καθώς τα κριτήρια όπως επιχειρηματολογήσαμε είναι σχεδιασμένα κυρίως για μεγέθη που οι επαρχίες αδυνατούν να επιτύχουν.

Σας παρακαλούμε κύριε Πρόεδρε με επιστολή της ΚΕΕΕ προς το αρμόδιο Υπουργείο (Οικονομίας Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ &ΤΑ) να γνωστοποιήσετε τις θέσεις μας επί των προγραμμάτων που θα προκηρυχτούν.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΤΟΥ Επιμελητηρίου Έβρου – Χριστόδουλος Τοψίδης

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, 18/12/2018}