Επιμελητήριο και Δημοκρίτειο ενώνουν δυνάμεις

Στόχος η δημιουργία θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων στη Ροδόπη, άλλες οκτώ κατευθύνσεις του μνημονίου μεταξύ Επαγγελματικού – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Αντ. Γραβάνης: «Βάζουμε τον οδικό χάρτη για μία διευρυμένη συνεργασία, από την οποία μόνο θετικά οφέλη θα υπάρξουν»

Σύνηθες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις ΗΠΑ, είναι τα κατά τόπους επιμελητήρια ή ενώσεις επαγγελματιών να αναπτύσσουν συνεργασίες με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το οφέλη αφορούν και στις δύο πλευρές, με τους επιχειρηματίες να κερδίζουν από την τεχνογνωσία του πανεπιστημίου, τους νέους να έχουν καλύτερη ευκαιρία στο επιχειρείν, και τους φοιτητές – αποφοίτους να κερδίζουν πολύτιμη εμπειρία στο πραγματικό εργασιακό κι εξωγενές περιβάλλον.

Ως απαίτηση των καιρών έρχεται και η συνεργασία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι εδώ και μερικά χρόνια νέες διοικήσεις στους δύο φορείς, νέο προεδρείο στο ΕΒΕΡ και νέο πρυτανικό συμβούλιο στο ΔΠΘ, συνετέλεσαν ώστε τα νέα πρόσωπα να επιδιώξουν μία συνεργασία ουσίας.

Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας

Μετά από σχετική απόφαση της συγκλήτου του ΔΠΘ και του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΡ υπεγράφη κι από τις δύο πλευρές το μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο αφορά κυρίως στην δημιουργία θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και σε άλλες δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την απόφαση, τα δύο μέρη επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους:

Στην στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων.

Στην δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων (οι λεγόμενες startup).

Στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στην διεθνή αγορά.

Στην από κοινού διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων που ως στόχο θα έχουν την διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Εν προκειμένω, τα μέρη μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό την διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό.

Στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται των αρμοδιοτήτων/σκοπών και των δύο μερών.

Στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Στην δικτύωση με αντίστοιχες δομές προ-θερμοκοιτίδων και θερμοκοιτίδων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η συνεργασία αυτή τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, καθώς προηγήθηκε η υπογραφή της από τον πρόεδρο του ΕΒΕΡ Αντώνη Γραβάνη και τον πρύτανη του ΔΠΘ Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου και της συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Αντ. Γραβάνης: «Μία διευρυμένη συνεργασία»

Στο Ράδιο Χρόνος 87,5fm φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ Αντώνης Γραβάνης για να σχολιάσει το μνημόνιο συνεργασίας. Εξήγησε ότι η πρωτοβουλία ανήκει και στις δύο πλευρές και δήλωσε χαρούμενος γιατί «το πανεπιστήμιο με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία που κατέχει θα συνδράμει στον βασικό στόχο που είναι η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας». Πληροφόρησε πως «οι θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων είναι κάτι που έχει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αλλά έλειπε τελείως από την Ροδόπη.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό, να δώσει την δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν μία καλή ιδέα, να στήσουν το θεσμικό πλαίσιο και να μάθουν τον τρόπο – μέσα από επιστήμονες – για το πως μπορεί αυτή η ιδέα να καταλήξει σε ολοκληρωμένο προϊόν ή υπηρεσία». Σύμφωνα με τον κο Γραβάνη υπάρχουν νέοι που έχουν μεν καλές ιδέες αλλά λόγω του εχθρικού στο επιχειρείν περιβάλλοντος δεν μπορούν ποτέ να κάνουν το βήμα υλοποίησης αυτών των ιδεών, κι εκεί έρχονται να τους βοηθήσουν οι θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων.

Σε μία γενικότερη αποστροφή του χαρακτήρισε το μνημόνιο συνεργασίας ως μία «πολύ σημαντική πρωτοβουλία» και υπογράμμισε: «Βάζουμε τον οδικό χάρτη για μία διευρυμένη συνεργασία, από την οποία μόνο θετικά οφέλη θα υπάρξουν. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα, για να μπορέσουμε να ‘εκμεταλλευτούμε’ την παρουσία αυτού του εξαιρετικού ακαδημαϊκού ιδρύματος προς όφελος της επιχειρηματικότητας στην πράξη πλέον». Πλέον απομένει να δούμε την συμφωνία αυτή να παίρνει σάρκα και οστά.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, του Διονύση Βοργιά, 31/7/2019}