Αύξηση 10% στα εισιτήρια ακτοπλοΐας

Την επιφέρει η επιβάρυνση στο κόστος των Ναυτιλιακών καυσίμων, με μειωμένη περιεκτικότητα σε θείο

Αύξηση μέχρι και 10% μπορεί νά επιφέρει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια η νέα επιβάρυνση από το 3,5% στο 0,5% στο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2020.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή σχετικού κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ προκαλεί προβληματισμό και συζητήσεις στις διοικήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Συμφώνως προς το αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στόχος τού νέου Κανονισμού τού ΙΜΟ είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως και η προστασία τής ανθρώπινης υγείας μέσω της χρήσεως, από όλα τα πλοία, τού συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, όμως συμφώνως προς τους ακτοπλόους η επιβάρυνση αυτή αγγίζει περίπου το 25% και οι διοικήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι όποιες στα περισσότερα πλοία τους ήδη χρησιμοποιούν το νέο καύσιμο πριν από την νέα χρονιά, δεν αποκλείουν μία πιθανή αύξηση τής τιμής του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από 7 έως 10%, το αμέσως προσεχές διάστημα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 8/1/2020}