ΔΠΘ: Δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα

Προσφέρονται έξι μαθήματα, μέχρι αυτή την Παρασκευή οι αιτήσεις

Η συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποφάσισε στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 να υλοποιήσει τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (Απόφαση 66/10/7-3-2019). Έτσι, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την υποστήριξη πρακτικών διά βίου εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Συγκεκριμένα, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, εξάμηνο Γ΄, διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής
  2. Πληροφορική Ι – Εισαγωγή στην πληροφορική, εξάμηνο Α΄, διδάσκουσα: Κερατσώ Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ
  3. Πληροφορική ΙΙΙ – Μεθοδολογία της έρευνας με τη χρήση Η/Υ, εξάμηνο Γ΄, διδάσκουσα: Κερατσώ Γεωργιάδου, ΕΔΙΠ
  4. Διδακτική της λογοτεχνίας, εξάμηνο Ε΄, διδάσκουσα Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια
  5. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, εξάμηνο Α΄, διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  6. Βουλγαρική γλώσσα Ι, ΙΙΙ, εξάμηνα Α΄ και Γ΄ αντίστοιχα, διδάσκουσα: Χριστίνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 7. Εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου Ι, εξάμηνο Γ΄, διδάσκων Ηλίας Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, συνδιδάσκουσα Ιωάννα Σιταρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο e mail secr@bscc.duth.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Μπορούν να επιλέξουν, αριθμώντας με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές τους, μέχρι 3 μαθήματα. Οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις και δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κ.λπ.).

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr, 14/10/2019}