Μειωμένος ο προϋπολογισμός του ΔΠΘ για το 2019: «οριακή η λειτουργία μας – να μεριμνήσουν για τη Θράκη»

Σε «καζάνι που βράζει» έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, αφού εκτός από την αναστολή λειτουργίας όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων με αφορμή την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής, τις αντιδράσεις για το Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλητισμού που «αφαιρεί» από την αξία του πτυχίου των ΤΕΦΑΑ, στην επικαιρότητα έρχεται και το ζήτημα του μειωμένου προϋπολογισμού.

Ο Πρύτανης του ακαδημαϊκού ιδρύματος Αλέξανδρος Πολυχρονίδης επισημαίνει πως η συνεχής μείωση της επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αντιμετώπιση των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών και μηδενίζει πρακτικά τις καθαρά ακαδημαϊκές δαπάνες, µε συνέπεια την αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος, η οποία καθιστά πλέον την καθημερινή λειτουργία του οριακή.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τον Αλ. Πολυχρονίδη, καθιστά σαφές το ότι «η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος που απορρέουν από τη γεωγραφική του θέση και το γεγονός ότι στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν δεκαοκτώ Τμήματα, οκτώ Σχολές, τα οποία βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, καθώς και ότι ως δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές φοιτητικής μέριμνας για όλους τους φοιτητές του, επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη άλλων πηγών εσόδων, π.χ. από δωρεές, χορηγίες κ.λπ.»

Ύστερα από τα παραπάνω η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 9/12/2018}