Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λάγους για τη μετάταξη σε Λιμεναρχείο

Σε ανακοίνωσή της η Πρόεδρος του ΔΛΤΛ Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου αναφέρει:

Η μετάταξη του Λιμενικού Τμήματος Πόρτο Λάγος σε Λιμεναρχείο (ΦΕΚ

89/Α/30-04-2020) αποτελεί την έμπρακτη αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής

μας. Αποφάσεις όπως αυτή, μας γεμίζουν με αισιοδοξία για την περαιτέρω

ανάπτυξη των λιμένων και της παραλιακής ζώνης, με πολλαπλά οφέλη για

αλιείς, κατοίκους κι επισκέπτες.

Τα θετικά μηνύματα όμως δεν έρχονται αφενός χωρίς πίστη στην αξία του τόπου

μας, κι αφετέρου χωρίς δουλειά και προσήλωση στον στόχο. Έτσι, θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε τον Βουλευτή Ξάνθης, κ. Σπύρο Τσιλιγγίρη, καθώς χωρίς την

συμβολή του, αυτό το σημαντικό βήμα δεν θα είχε επιτευχθεί.

Ευχόμαστε το Λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγος, να αποτελέσει τον προπομπό

ελπιδοφόρων εξελίξεων για όλους μας.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 4/5/2020}