Διατηρεί τη Στέγη για τους άστεγους δημότες ο δήμος Κομοτηνής

Διετή παράταση στη μίσθωση διώροφης κατοικίας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νέας μίσθωσης ακινήτου

Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί σε λειτουργία για τα επόμενα χρόνια τη Στέγη για τους άστεγους δημότες.

Το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου ενέκρινε διετή παράταση στη μίσθωση ακινήτου στην πόλη από το Δήμο Κομοτηνής για την προσωρινή στέγαση αναξιοπαθούντων δημοτών του.

Το ακίνητο εκμισθώθηκε από το 2010 και κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί παράταση στη μίσθωση. Το γιατί προκύπτει από το 6-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών – Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κομοτηνής.

Στο έγγραφο γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής, και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νέας μίσθωσης ακινήτου, κρίνεται άμεσα και αναγκαία η παράταση της μίσθωσης για την προσωρινή στέγαση αναξιοπαθούντων του Δήμου μας, για δύο επί πλέον έτη, δηλαδή μέχρι 31-10-2020 προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα στη στέγαση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε άλλες δομές.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 20/12/2018}