Διεθνές Συνέδριο στην Κομοτηνή

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), το Κέντρο Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου του Essex και τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW),  ως επίτιμο συν-διοργανωτή, τον Δήμο Κομοτηνής, και με την υποστήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ, διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα: Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στη Πανεπιστημιούπολη του ΔΠΘ στη Κομοτηνή από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 έως την Κυριακή 3 Νοεμβρίου του 2019.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για την αντιμετώπιση του φάσματος των προβλημάτων που αυτή προκαλεί.  Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο σχετίζονται κυρίως με την κοινωνική αποστέρηση (φτώχεια, ανεργία, κ.α.), με έμφαση στην παιδική προστασία, αλλά και με θέματα που αφορούν στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι  πολιτικές, καθώς και οι προσεγγίσεις και εφαρμογές κοινωνικής φροντίδας, θα έχουν ως επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια. Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς και προορισμό τη διερεύνηση των επιμέρους πτυχών αυτών των κατευθύνσεων, επιθυμούμε να δώσουμε λόγο στην επιστημονική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κοινότητα στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και ιδιαίτερα των περισσότερο ευπαθών μελών της.

Ενδεικτικά σημειώνουμε τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου και επισυνάπτουμε αναλυτικές πληροφορίες:

  • A. Κοινωνική εργασία με παιδιά σε περιβάλλον κοινωνικής αποστέρησης
  • Β. Κοινωνική πολιτική, οικονομική κρίση και παιδική προστασία
  • Γ. Πολιτικές προστασίας δικαιωμάτων παιδιών και αντιμετώπισης της αποστέρησης

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στις επιμέρους θεματικές του, ή να συνεισφέρουν με μια διάλεξη σε κάποιο από τα πεδία του. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα και ο σύνδεσμος του Συνεδρίου.

https://komotinisocialworkconference2019.gr

22102019_programma

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xanthitimes.gr, 30/10/2019}