Όλες οι πινακίδες στον Έβρο θα ελέγχονται πλέον αυτόματα!

Με ένα νέο «όπλο» ενισχύονται οι αστυνομικοί της συνοριακής γραμμής του Έβρου, με στόχο τον εντοπισμό οποιουδήποτε ύποπτου οχήματος και οδηγού

Ο λόγος για το σύστημα Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων, το οποίο θα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες αναζητήσεις σε υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων.

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων θα προβάλλονται με τη μορφή ειδοποίησης στις οθόνες των αστυνομικών που διενεργούν τους ελέγχους εισόδου – εξόδου.

Το Σύστημα θα αποτελείται από ένα κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα στο κτίριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όπου θα βρίσκεται η κεντρική βάση δεδομένων.

Ανάμεσα στα 13 Περιφερειακά Υποσυστήματα σε συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, τα οποία θα περιλαμβάνουν μπάρες ελέγχου ροής οχημάτων και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, βρίσκονται και η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Ορμενίου Ορεστιάδας, Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Καστανέων Ορεστιάδας, Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Κήπων Αλεξανδρούπολης και Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Κυπρίνου Έβρου.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, με ορίζοντα υλοποίησης τους 16 μήνες.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, της Μαρίνας Κριτού, 9/10/2018}