Άνοιξε η πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές- Πώς λειτουργεί

Στη διάθεση των καταναλωτών βρίσκεται πλέον ο νέος ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, μέσω του οποίου μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες και τα παράπονά τους, καθώς και να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασικά Στοιχεία

  • 7 κατηγορίες παραβάσεων κατά των συμφερόντων του καταναλωτή
  • 62 διαφορετικά είδη καταγγελιών
  • Δυνατότητα για υποβολή επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών σε 24 διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς

Επιπλέον, στην παρουσίαση του ΥΠΑΝ, περιλαμβάνεται και πρακτικός οδηγός για τις εκπτώσεις.

Όπως τονίζεται, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 11/1/2023}